Na Skupštini je izvršen izbor i drugih organa BZK Preporod za mandatni period 2023–2027.

Za predsjednika Skupštine izabran je Šaćir Filandra, a za zamjenika predsjednika Skupštine Alen Kalajdžija.

Za predsjednicu Upravnog odbora izabrana je Almedina Čengić, za zamjenicu predsjednice Upravnog odbora Merima Čaušević.

Na Skupštini su izabrani i članovi Matičnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti i predsjednik Savjeta Bošnjačke zajednice kulture Preporod.

Kao dio kulturnog programa Skupštine, uz prigodni muzički program u izvedbi sopranistice Hane Salihović i pijaniste Bakira Samardžića premijerno je predstavljena dokumentarna izložba Bošnjačka zajednica kulture Preporod: 120 godina za sreću doma i naroda autora Harisa Zaimovića, višeg arhiviste Historijskog arhiva Sarajevo.