"Moja porodica - moja tradicija" naziv je panel diskusije koja je održana u bašti hotela Hercegovina na Ilidži.

Predsjednica KO Žene SDA Sarajevo Alma Omerović istakla je važnost očuvanja tradicionalne porodice koja je temelj zdravog društva.

- U vremenu kada su ugrožene sve vrijednosti, kako moralne tako i društvene, važno je da očuvamo tradicionalnu porodicu kao temelj i stub zdravog društva i svijeta. Sve veća prisutnost devijantnih pojava, obavezuje nas da svakodnevno, a posebno u ovim prilikama istaknemo ulogu i značaj očuvanja biološke porodice između muškarca i žene, ali i tradicionalne vrijednosti koji su stoljećima opstale u našem društvu - istakla je ona i dodala da organizacija Žene SDA u vrhu prioriteta tretira upravo porodicu i sve njene tradicionalne vrijednosti, te će nastojati da i kroz sistem sačuva iste, posebno u oblasti obrazovanja ali i kreirajući natalitetnu politiku koja će posebno doprinijeti razvoju zdrave porodice.

Magistrica Belma Bešlić, majka je pet kćerki i bila je gost predavač na današnjoj diskusiji. U svom izlaganju podcrtala je to da je porodica baza života iz koje dalje krećemo u društvenu obnovu i oporavak.

- Kao članovi svojih porodica, na braniku smo ne samo svoje porodice nad kojom bdijemo, nego stojimo stamenito na vratima i prozorima svojih domova i gledamo široko i daleko. Šaljemo sliku stabilnosti i tradicionalnih vrijednosti na koje smo vrlo ponosni i koje su nas u ovim turbulentnim vremenima, sada i u prošlosti sačuvali rekla bih - izjavila je Belma Bešlić.

Potpredsjednica KO Žene SDA Sarajevo Amela Divović istakla je da jedino kroz njegovanje tradicije, porodice kao matice društva i poštivanja njenih osnovih postulata možemo opstati kao društvo.

- Ovo je jedino porodično okupljanje koje ja kao majka dvoje djece prihvatam i čijoj vrijednosti želim da učim i svoju djecu, bez obzira na sve ono što im moderno društvo u budućnosti pokuša nametnuti kao ispravno i poželjno - kazala je Divović.

Jasmina Bišćević Tokić, predsjednica Glavnog odbora SDA BiH, majka je troje djece, a u svom obraćanju je istakla da će SDA snažno podržavati razvoj tradicionalne porodice kao stuba države i društva. Napomenula je da su Ujedinjene Nacije su 1993. godine 15. maj proglasili za Dan porodice i da se danas širom svijeta obilježava ovaj datum.

- Svi znamo da je porodica ćelija svakog društva i da više moramo afirmirati porodične vrijednosti, te istaknuti njen značaj. Porodica ima veliku ulogu, jer znamo da sve polazi iz kuće, tradicija, vjera, ponašanje - rekla je Bisčević-Tokić.