Naime, kako je pojasnio Zimska služba KJKP Rad kreće zvanično sa svojim poslovima 15. novembra i završava 15. marta naredne godine.

- Obzirom da imamo potpisane ugovore sa Direkcijom za ceste Kantona Sarajevo i četiri gradske općine postoji mogućnost da se počne sa aktivnostima razgrtanja snijega i posipanja saobraćajnica prije zvaničnog početka Zimske službe, a i nakon završetka. S tim da je u tom slučaju potrebno da dobijemo saglasnost od četiri općine - naveo je Ramić.

S obzirom da snijeg još uvijek pada u Sarajevu postoji otežano saobraćanje na pojedinim dionicama.

- Konrektno na dio koji se odnosi na saobraćajnice od kantonalnog značaja prema informacijama sa kojima raspolažemo otežano jeste, ali obzirom da još snijeg pada radi se na razgrtanju tih saobraćajnica, odnosno posipanju saobraćajnica od kantonalnog značaja. Vjerujemo kako ćemo u narednom periodu dobiti saglasnost i općina da vršimo posipanje i čišćenje saobraćajnica od općinskog značaja - istakao je Ramić.

Istakao je kako je sada na čišćenju saobraćajnica od kantonalnog značaja angažovano 15 vozila i da se vrši posipanje i razgrtanje sniježnih padavina sa saobraćajnica.