Na okrugli sto pozvani su članovi Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH, predstavnici Ministarstva vanjskih poslova BiH, Ministarstva odbrane BiH, Komande NATO – štaba u Sarajevu, Komande EUFOR-a u BiH, ambasade Mađarske u BiH, kao i predstavnici akademske zajednice.

Cilj organiziranja ovog okruglog stola je da se, nakon 66. godišnjeg zasjedanja Parlamentarne skupštine NATO-a, razmijene mišljenja i stavovi o euroatlantskim integracijama i o tome kako učesnici okruglog stola vide Bosnu i Hercegovinu na tom putu.

Aktivnost u Skupštini RS-a

Asim Sarajlić, predsjedavajući delegacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini NATO-a, rekao je kako je ovo nastavak planiranih aktivnosti te da zbog pandemije koronavirusa nisu mogli uključiti i nevladin sektor.   

Naveo je i kako su danas najavili da će u februaru biti organizirana slična aktivnost u Skupštini RS-a sa komitetima i pododborima te da ukoliko se epidemiološka situacija popravi, imati i širi skup u smislu prisustva nevladnog sektora.

- Mnogo je otvorenih pitanja i političkih previranja, ali mislim da budućnost BiH nema alternativu i da je naša budućnost kao zemlje u članstvu EU i NATO savezu - rekao je Sarajlić.

Dvojbe, razgovori, dogovori...

Nikola Lovrinović, član Delegacije PSBiH u PSNATO-a podsjetio je da je kao predsjednik komisije za evropske integracije zadužen da okruglom stolu predstavi i evropske integracije. Pojasnio je kako je tom prilikom govorio o događajima od 2015., a među njima su sklapanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, podnošenja zahtjeva za članstvo i tako dalje.

- Rekao sam možda i interesantnu stvar da koliko ja znam sve političke opcije zastupljene u Parlamentarnoj skupštini BiH i uopće u javnom životu političkom BiH su za evropske integracije, a eto za atlantske imamo dvojbi, razgovore, dogovoranja… - istakao je Lovrinović koji je najavio da će raditi što može da se nastave razgovori i razgovara o svemu što je sporno.

Eric Folkestad, komandant NATO Štaba Sarajevo rekao je kako iako je u BiH kratko vrijeme, imao je priliku vidjeti saradnju između Oružanih snaga BiH i NATO Štaba Sarajevo.

Ujedno je, prošle sedmice, imao je čast ispratiti kontigent Oružanih snaga koji odlazi na misiju. Prisustvovao je i podjeli donacije medicinske opreme u vrijednosti 30.000 eura, u lakšem savladavanju posljedica izazvanih pandemijom.