Presudom je utvrđeno da je neutvrđenog dana između 3. i 18. jula 1992. godine iz Srednjoškolskog centra u Foči Dragan Zelenović izveo zaštićene svjedokinje S-1 i S-2 te još jednu osobu, koje je zajedno sa Sašom Ćurčićem odveo u kuću u mjestu Gornje Polje, gdje je optuženi uveo S-1 u sobu, a zatim je prisilio na seksualno djelo.

- Oštećena S-1 je u iskazu navela kako i kada je zarobljenja, na kojim lokacijama je bila, te da je sve vrijeme zatočeništva izvođena na silovanje. Detaljno je opisala inkriminisane radnje - zaključilo je Vijeće.

Vijeće je također navelo da nije moglo prihvatiti tezu Odbrane da se radi o drugom licu, a ne o optuženom Ćurčiću.

Oštećena je upućena sa imovinsko pravnim zahtjevom na parnicu, a optuženi je oslobođen troškova naknade postupka.

Zelenović je pred Haškim tribunalom pravomoćno osuđen na 15 godina zatvora zbog zločina počinjenih 1992. u Foči.

Na ovu presudu postoji mogućnost žalbe.

Sud Bosne i Hercegovine optužnicu protiv Ćurčića potvrdio je 4. januara 2019. godine.

Optužnica tereti Ćurčića da je u okviru širokog i sistematičnog napada vojnih, paravojnih i policijskih snaga tzv. Srpske Republike BiH, a potom Republike Srpske, usmjerenog protiv civilnog bošnjačkog stanovništva općine Foča, znajući za takav napad te da njegove radnje čine dio tog napada, kao pripadnik tih snaga, zajedno s drugim osobama svjesno prisilio oštećenu na seksualni odnos ili s njim izjednačenu seksualnu radnju (silovanje), čime je počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti.