Selvedin Šatorović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH, tvrdi da Prijedlog zakona o zaštiti na radu koji je usvojen na Zastupničkom domu Parlament FBiH nije usaglašen sa Sindikatom. Naglašava da će po stupanju na snagu ovog zakona Sindikat odmah tražiti njegove izmjene i dopune.

Nismo imalo mogućnost za primjedbe

- Tekst Prijedloga zakona o zaštiti na radu koji je usvojen na Zastupničkom domu Parlamenta FBiH razlikuje se od teksta koji smo mi uslaglasili prije dvije godine. Posljednji put smo tekst zakona imali priliku da vidimo prije dvije godine. Vi znate da nije bilo sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za FBiH, a nije bilo ni komunikacije između resornog Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku, odnosno, Vlade FBiH sa Sindikatom BiH - rekao je za Faktor Šatorović.

Dodaje da je Sindikat tekst zakona dobio od Parlamenta FBiH.

- Odbor za rad i socijalnu politiku poslao nam je taj tekst koji se trebao usvajati. Dakle, nismo ga dobili oficijelnim putem, niti od predstavnika Ministarstva za rad FBiH, niti Vlade FBiH, što bi bila normalna procedura. Nismo imali mogućnost da damo neku sugestiju, primjedbu. Taj zakon je u suštini mrtvo slovo na papiru - govori nam Šatorović.

Upitali smo Šatorovića da li postoji nešto dobro u predloženom zakonu o zaštiti na radu?

- Pa jedino je datum dobar. Nemamo više zakon iz 1990. već će biti iz 2019. godine. Nemamo jugoslavenske dinare u kaznama, već konvertibilne marke. Ima tu sitnih pomaka. Međutim, nama donošenje zakona bez konkretnih poboljšanja nije u interesu, ali mislim da nije ni Parlamentu, niti Vladi FBiH. Jasno je da će zakon u ovoj godini biti donesen, a nakon toga mi ćemo pozvati da se odmah krene u izmjene i dopune. Da bude usaglašen sa socijalnim partnerima za što nam treba Ekonomsko-socijalno vijeće - rekao je Šatorović i dodao:

- Ovaj zakon o zaštiti na radu traži niže stvari od onog što ima zaštita na radu u ArcelorMittalu. Dakle više je jedan globalni kapitalista poštujući evropske norme učinio po pitanju zaštite na radu u Bosni i Hercegovini nego što to radi država svojim propisima - rekao je Šatorović.

Podsjećamo, u Prijedlogu zakona o zaštiti na radu, između ostalog, stoji da kod poslodavca koji zapošljava 30 ili više radnika, radnici biraju ili imenuju povjerenika za zaštitu na radu. Broj povjerenika, izbor i njihov mandat utvrđuju se u skladu sa propisom o vijeću zaposlenika.

Kazne za poslodavce od 5.000 od 15.000 KM

Zakon propisuje da je poslodavac dužan radniku koji obavlja poslove sa povećanim rizikom prije početka rada osigurati prethodni ljekarski pregled, kao i periodični ljekarski pregled u toku rada.

Novčanom kaznom od 5.000,00 do 15.000,00 KM kaznit će se za prekršaj poslodavac koji izvodi radove na izgradnji, montaži, zamjeni opreme, remontu i rekonstrukciji objekata i tehničko-tehnološkog procesa, ako ne izvodi radove prema tehničkoj dokumentaciji. Zatim, koji stavi u promet ili upotrebu sredstva za rad ili opasne materije bez prethodno pribavljene odgovarajuće dokumentacije...