Savez boraca Federacije Bosne i Hercegovine zatražio je da se na prvoj narednoj sjednici Federalne vlade razmatra Zakon o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica te rebalans budžeta, kako bi zakon bio u primjeni od 1. jula.

U saopćenju su napomenuli da je zakon utvrdila Radna grupa - Odbor za boračka pitanja Federalnog parlamenta s predstavnicima boraca, a ovakav zahtjev uputili su Vladi Federacije Bosne i Hercegovine u cilju što brže primjene tog zakona.

Dodaju da su u radu ove grupe učestvovala dva predstavnika Saveza boraca Federacije BiH, dva predstavnika JOB-a, dva predstavnika HVO-a kao i dva predstavnika maloljetnih boraca kao i dva predstavnika boraca koji borave u kampu ispred nekadašnje zgrade Vlade FBiH.

Na zajedničkom radnom sastanku s resornim ministrom i Koordinacijama Armije RBiH i HVO-a data je podrška ovom zakonu te je zatražen nastavak retroaktivne isplate u skladu s priznanjem zahtjeva, raspoloživim sredstvima.

Također, zatraženo je i povećanje koeficijenta za lične i porodične invalidnine za dobitnike ratnih priznanja za 2019. godinu, saopćeno je iz Saveza boraca Federacije BiH.