Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine reagirala je na Faktorov tekst - Duguju Poreznoj upravi: SDP traži od ministara, načelnika i direktora da uplate partiji 20 posto od plaće. 

SDP je u svom reagiranju zapravo potvrdio pisanje Faktora u vezi sa stranačkom naredbom u kojoj se od njihovih ministara, direktora, načelnika i gradonačelnika traži da izdvajaju 20 posto od plaće u svrhu sanacije duga koji ta partija ima, između ostalih, i prema Poreznoj upravi Federacije BiH, Kantonalni porezni ured Sarajevo. 

U ovoj stranci smatraju da je odluka Predsjedništva SDP-a prema kojoj se treba uzimati novac od plaća funkcionera za sanaciju finasijske dubioze u partiji "unutarpartijska stvar".

-S obzirom kako ste iz nekih zlonamjernih izvora dobili zvaničan dokument SDP-a, te na osnovu njega napravili netačan tekst, red je da objavite sljedeće činjenice... - navode iz SDP-a u svom reagiranju, a potom zapravo potvrđuju sve što je Faktor napisao. 

-Istina je da postoji odluka o tome da su imenovani zvaničnici SDP-a u Kantonu Sarajevo i Unsko-sanskom kantonu, kao i gradonačelnici i načelnici, dužni odvojiti 20 posto od primanja u naredna tri mjeseca, zbog finansijske konsolidacije SDP-a - stoji u reagiranju čime se u potpunosti potvrđuje napisano u našem tekstu te dodaje da se "ne radi o ničemu novom, jer i ostale stranke rade slične stvari, na koje imaju pravo prema zakonima koji regulišu finansiranje stranaka u BiH". 

-Parlamentarci i zastupnici, uključujući i dio rukovodstva kojeg ste nabrojali u tekstu, također učestvuju u finansijskoj konsolidaciji partije drugom odlukom, što je sprovedeno doniranjem tri posljednja zastupnička paušala - navode iz SDP-a, čime ponovo potvrđuju Faktorov navod da odlukom od 27. avgusta nije naloženo funkcionerima u zakonodavnoj vlasti da izdvajaju 20 posto partiji - osim ako postoji druga odluka u SDP-u koja i njih obavezuje da na isti način finasijski pomažu stranku - kako smo i napisali. 

- Nije istina da će zbog poreznog duga prema Poreznoj upravi FBiH SDP ostati bez prvog sprata stranačke centrale u Alipašinoj ulici. Navedena lokacija i objekat se nikad nisu spominjali u dogovoru o reprogamu poreznog duga. Radilo se o prostorijama u ulici Branislava Đurđeva, odnosno, o prostorijama KO SDP Sarajevo. Ovo je već drugi put da krivo navodite javnost na to, tako da zahtijevamo da istu informaciju ispravite i u svom tekstu od 19. jula ove godine, pod nazivom: "Ako ne plate 235.382 KM, SDP-u će biti zaplijenjen prvi sprat zgrade u Alipašinoj ulici" - stoji u reagiranju SDP-a te zaključuje da "SDP BiH neće do 6. novembra ostati bez bilo koje nekretnine u svom vlasništvu, s obzirom SDP uredno isplaćuje dug u skladu sa sporazumom".

Faktor je uzeo kao vjerodostojne navode iz teksta Oslobođenja (objavljen u julu, dan prije Faktorovog, op. ur.) u kojem je sagovornik bio Zukan Helez, partijski potpredsjednik. Naime, na osnovu razgovora sa Helezom u tom tekstu je navedeno da se radi o zgradi u Alipašinoj ulici. U samom sporazumu sa Poreznom upravom, koji je priložen u istom tekstu, navodi se da je SDP kao garanciju za plaćanje duga ponudio "prvi sprat poslovne zgrade" bez navođenja adrese te zgrade. Bit će da je "zlonamjeran" Helez, premda nije jasno zašto ni iz SDP-a ranije nisu reagirali i pojasnili na kojoj adresi će ostati bez sprata zgrade ukoliko ne izmire dug. Nama je potpuno svejedno, ali primili smo k znanju i ubuduće ćemo u dobroj namjeri navoditi da će SDP, ukoliko ne izmiri dug prema Poreznoj upravi, ostati bez sprata zgrade u ulici Branislava Đurđeva.