Podsjećamo, prije dva dana održana je Izborna Skupština na kojoj je sa 59 glasova delegata za predsjednika izabran  Fikret Prevljak. Efendić je dobio glasove 40 delegata. Akteri razgovora bili su potpredsjednik SDA i predsjednik Kadrovske komisije ove stranke Asim Sarajlić, kantonalni zastupnik Sabahudin Delalić i Muhamed Šehović.