Senat Univerziteta u Sarajevu na današnjoj vanrednoj sjednici donio je pet zaključaka o obustavi nastave za studente medicine, stomatologije i zdravstvenih studija na Kliničkom centru u Sarajevu.

Senat Univerziteta u Sarajevu smatra da je svaka odluka o obustavi nastavnog procesa od strane rukovodioca fakulteta i/ili vijeća ne samo nezakonita već i neustavna, jer se istom protivno Zakonu o radu i Ustavu BiH, Ustavu FBiH i Ustavu KS krši ustavom i zakonom  zagarantovano pravo zaposlenika  na rad i studenata na obrazovanje.

- Odluka Vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu broj: 01-4-DK-7258/19 od 24. 10. 2019. godine o hitnoj obustavi izvođenja nastave na svim ciklusima studija i svim fakultetima Vijeća Grupacije medicinskih nauka je nezakonita, jer odredbe člana 135. Zakona o visokom obrazovanju i odredbe člana 104. Statuta Univerziteta u Sarajevu, kao ni druge odredbe Zakona i Statuta ne daju ovlaštenje Vijeću Fakulteta da samostalno donosi odluku o obustavi izvođenja nastave. Odluka iz tačke 2. ovog zaključka je nezakonita i zbog formalnih nedostataka, jer je  potpisana od strane neovlaštene osobe – navodi se u zaključku.

Senat je zadužio predsjedavajućeg Vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu da nezakonitu i neustavnu Odluku iz tačke 2. ovog Zaključka stavi van snage i da se odmah nastavi izvođenje nastave, kao i „da se konačno obezbijedi da na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu funkciju dekana vrši lice koje je na to ovlašteno prema odredbama člana 154. tačka 11. Zakona o visokom obrazovanju, sve do izbora vršioca dužnosti dekana“.

- Ove zaključke potrebno je proslijediti Skupštini Kantona Sarajevo, Vladi Kantona Sarajevo, Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i Studentskom parlamentu Univerziteta u Sarajevu sa zahtjevom da se Osnivač, u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Kantona Sarajevo hitno odredi prema stanju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u skladu sa svojim obavezama – zaključeno je u saopćenju Senata UNSA.