U zahtjevu se podsjeća na činjenicu da su primanja državnih službenika i zaposlenika značajno niža nego na nivou RS-a i FBiH.

- Poznata Vam je i činjenica da su u posljednjih 10 godina primanja državnih službenika i uposlenika nepromijenjena dok su plaće na nivou entiteta (i kantona), u istom periodu, povećevane nekoliko puta tako da danas za isti posao uposleni na nivou entiteta primaju veće plaće za 20 do 30 posto u odnosu na plaće uposlenih u državnim institucijama - navode u zahtjevu.

Navodi se i da je odnos članova Vijeća ministara BiH prema egzistencijalnim pitanjima uposlenih u državnim institucijama u proteklih 10 godina bio veoma loš.

- Svojom politikom "smanjenja i zamrzavanja plaća na državnom nivou" u posljednjih 10 godina, doveli ste zaposlene u državnim institucijama na ivicu egzistencije. Pored toga, omalovažili ste naš rad i doprinos funkcionisanju državnih institucija, na čijem ste čelu Vi, članovi Vijeća ministara, do te mjere da smo izgubili dostojanstvo i ponos dostojan čovjeku zato što radimo u državnim institucijama. Ugrozili ste naša ljudska prava da budemo adekvatno plaćeni za svoj rad - ističe se u zahjevu.

U zahtjevu koji potpisuje predsjednik Sindikalne organizacije Ministarstva Salih Karčić, dodaje se da su ovakvim postupcima državni službenici na nivou BiH dovedeni u neravnopravan i omalovažavajući položaj u odnosu na državne institucije na nižim nivoima vlasti.

- Zamolio bih Vas da u najkraćem mogućem roku pokrenete inicijativu usklađivanja plaća državnih službenika sa plaćama državnih službenika na nižim nivoima vlasti. Zamolio bih Vas da se što prije otpočne i privede postupak pregovora i potpiše Kolektivni ugovor sa našim predstavnicima Samostalnog sindikata kako bi prihvatili naše postojanje u državnim institucijama. Kolektivni ugovor je osnovica za zaštitu prava i dostojanstva vaših kolega (državnih službenika i zaposlenika) koji rade zajedno sa vama u realizaciji svih poslovnih aktivnosti naših institucija - zaključuje se u zahtjevu, koji je upućen svim ministarstvima na nivou BiH, kao i predsjedavajućem Vijeća ministara Zoranu Tegeltiji.