Navedene aktivnosti provedene su zbog postojanja osnova sumnje da su direktor Američkog univerziteta i druge osobe počinili krivično djelo iz člana 294. stav (2) Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine "Prevara" te krivično djelo iz člana 374. "Posebni slučajevi krivotvorenja isprava", 273. "Porezna utaja" i člana 272. "Pranje novca", također propisana Krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine, saopćila je SIPA.

O realizaciji navedenih naredbi, kako dodaju, bit će sačinjeni izvještaji, koji će zajedno sa privremeno oduzetom dokumentacijom biti dostavljeni Općinskom sudu u Sarajevu i Tužilaštvu Kantona Sarajevo na dalje postupanje i nadležnost.