Na konferenciji za medije, koju je rektor sazvao povodom problema s kojim su se suočili studenti fakulteta, kojima je naloženo plaćanje školarine iako su toga prvobitno bili oslobođeni, Škrijelj je naglasio da je novac od školarina 1. i 2. ciklusa javni novac i sa njim ne raspolaže Univerzitet.

- Odluke o tome kako će se novac trošiti ne može donositi Univerzitet, jer je to sastavni dio budžeta KS. Rektori i dekani nemaju pravo raspolaganja novcem, nemaju pravo čak donositi odluke da iz svog budžeta troše novac bez odluke Upravnog odbora – kazao je Škrijelj.

UNSA je, dodao je, na pitanju povrata školarina radio kontinuirano od 28.09.2022. godine kada su studenti to tražili i kada se problem pojavio. U međuvremenu, donesen je novi zakon, a odluke i zaključci Senata su prosljeđivali resornom ministarstvu, Vladi KS ili eventualno Skupštini KS na odlučivanje.

- Pozivam i apelujem da ministar za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS te Vlada KS kroz konkretne prijedloge Skupštini KS udovolje zahtjevu studenata i donesu odluku da se studentima koji su ostvarili pravo povrata sredstava to i omogući. Ako mi kao UNSA to podržavamo kroz odluke organa i tijela Univerziteta, kroz Senat i Upravni odbor, pozivamo našeg osnivača da to dovede do kraja i da više nemamo ovaj problem – poručlio je rektor Škrijelj.

Izrazio je punu podršku studentima i kaže da ima puno razumijevanja za njihove zahtjeve, ali, podcrtao je još jednom, Univerzitet je poduzeo sve korake koji su bili iz njihove nadležnosti i tražio saglasnost osnivača za provođenje odluka.

VEZANI TEKST - SPUS: Ko pri kraju akademske godine zavlači ruku u studentske džepove i traži ponovnu uplatu školarina

Predsjednik Studentskog parlamenta UNSA Faruk Dević je kazao da su  zahtjevi studenata jednostavni, da im se vrate njihove uplaćene školarine, na koje imaju pravo.

- Želimo da se problem riješi, studenti žele da studiraju, izlaze na ispite, završavaju svoje fakukltete. Svi govore kako treba više mladih, obrazovanih ljudi, a svi se trude da im oduzmu to pravo. To je neprihvatljivo – istakao je Dević.

Tražili su sastanak sa premijerom KS Nihadom Ukom te resornim ministrima Vlade KS kako bi razgovarali o hitnom rješenju problema, jer ispitni rokovi su počeli, a studenti ne mogu izaći na ispite ukoliko ne donesu dokaze o uplati školarine.