Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici održanoj u Mostaru, utvrdila i u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o advokaturi FBiH kojim se propisuje da tarifu donosi Federalno ministarstvo pravde, uz konsultacije sa Advokatskom komorom Federacije BiH.

Osnovni razlog za izmjene ovog zakona je provođenje zaključka Doma naroda Parlamenta Federacije BiH kojim je Federalno ministarstvo pravde zaduženo da izmijeni tarife o nagradama i naknadama notara i advokata. Da u roku od 30 dana, njihovu visinu prilagodi standardu i imovinskim prilikama građana Federacije BiH, umanjujući iznose tarifa u odgovarajućem postotku.

- Tarife se razlikuju od postupka do postupka, ovisno o vrijednosti spora, radnji koje advokat poduzima. Tako postoje tarife za parnični postupak, upravni, prekršajni i krivični. Sada, naprimjer, u parničnom postupku do 5.000 KM je radnja advokata 240 KM plus PDV. U postupku od pet do deset hiljada KM je 360 KM, a od deset hiljada KM i više je 720 KM. S tim što ne može preći visinu prosječne plaće u FBiH. To znači, ako je vrijednost parničnog postupka i 100 miliona KM, maksimalno koliko može naplatiti advokat je 940 KM. Notari imaju veće tarife, zavisi koji postupak obavljaju. Njihove tarife su više i u praksi i u teoriji - govori nam advokat Šemso Temin.

Kaže da se slaže sa izmjenama zakona, ali je i za to da notarske usluge budu na nivou advokatskih.

- Niko i ne radi po tarifi, mogu vam reći. Kako ja mogu stranci naplatiti, nema šanse. Ja se slažem i treba pratiti standard građana. I da se smanji nije nikakav problem. Ja sam za izmjene, da se harmonizira i da notarske usluge budu na nivou advokatskih i neka se prilagode našim prilikama - rekao nam je Temin.