Radi se o nekompletnim skeletnim ostacima za kojim su porodice godinama tragale.

Među žrtvama koje će biti ukopane ove godine na području Prijedora je Fikret (Mehmed) Žerić, rođen 1956. godine. Njegovi posmrtni ostaci su pronađeni na lokalitetu grobnice Rizvanovići - Škola.

Konačan smiraj će pronaći i Hidajet (Karanfil) Kadić, rođen 1957. godine. Njegovi posmrtni ostaci su pronađeni na lokalitetu grobnice Rizvanovići - Škola.

Na dženazi 20. jula bit će ukopani i posmrtni ostaci Bahrije (Abaz) Modronje, rođenog 1971. godine, a čiji posmrtni ostaci su pronađeni na lokalitetu grobnice Kozarac - Garevci.

Među žrtvama koje će biti ukopane ove godine je i Teufik (Adem) Mujagić, rođen 1959. godine, a čiji posmrtni ostaci su pronađeni na lokalitetu grobnice Trnopolje - Matrići.

Na istom lokalitetu su pronađeni i posmrtni ostaci Džemala (Muharem) Žerića, rođenog 1954. godine.

Konačan smiraj će pronaći i Muamer (Rešad) Kulenović, rođen 1963. godine, a njegovi posmrtni ostaci su pronađeni na području Prosara - Bijakovac.

I Vehid (Hamzo) Ramulić, rođen 1970. godine bit će ukopan na dženazi u Prijedoru. Njegovi posmrtni ostaci su pronađeni na lokalitetu Zecovi - Radulovići.

Edhem (Abid) Kaltak je najstarija žrtva koja će biti ukopana na kolektivnoj dženazi u Prijedoru ove godine. Rođen je 1927. godine, a njegovi posmrtni ostaci su pronađeni na lokalitetu mezarje Čejreci.

Na istom lokalitetu su pronađeni i posmrtni ostaci Mustafe (Hasan) Deumića, rođenog 1938. godine.

Na lokalitetu Kotlovača pronađeni su posmrtni ostaci Emira (Sulejman) Kahrimanovića, rođenog 1969. godine.

Na lokalitetu Korićanskih stijena pronađeni su posmrtni ostaci Zijada (Pašo) Velića, rođenog 1972. godine, kao i Sejada (Ibrahim) Avdića, rođenog 1955. I oni će biti ukopani na ovogodišnjoj kolektivnoj dženazi.

Najmlađa žrtva koja će biti ukopana ove godine na području Prijedora je Samed (Haso) Jakupović. Imao je samo 19 godina u trenutku smrti. Njegovi posmrtni ostaci su pronađeni na lokalitetu Sivci - Mekteb.

Ove godine će biti ukopan i Sabahudin (Hajro) Ičić, rođen 1971. godine, a njegovi posmrtni ostaci su pronađeni na lokalitetu grobnice na Korićanskim stijenama.

U istoj grobnici su pronađeni i posmrtni ostaci Safeta (Džemal) Sivca, rođenog 1971. godine.

Na kolektivnoj dženazi u Prijedoru će biti ukopan i Miralem (Ćamil) Hopovac, rođen 1940. godine, a njegovi posmrtni ostaci su pronađeni u grobnici na lokalitetu Hrastova Glavica.

U Prijedoru je '90-ih godina ubijeno 3.176 civila, uglavnom nesrpske nacionalnosti. Do sada su pronađeni posmrtni ostaci oko 2.500 Prijedorčana, a za oko 620 žrtava još se traga.

Ubijene Bošnjake bacali su u pojedinačne, zajedničke i masovne grobnice. Do sada su posmrtni ostaci ubijenih Prijedorčana pronađeni na 501 lokaciji, u 73 masovne grobnice (primarne i sekundarne) na području deset općina i tri države - BiH, Hrvatska i Srbija.