Opozicija je još prilikom usvajanja dnevnog reda aktuelne redovne sjedncie, tražila da se ova tačka skine sa dnevnog reda, ali to nije usvojeno.

Zastupnici Kluba PDP-a su najavili da uprkos tome, neće odustati od osporavanja novog poslovnika, a zastupnik Draško Stanivuković (PDP) je najavljivao i mogućnost prostesta, štrajka i drugih vidova borbe protiv novog poslovnika.

Međutim, predstavnici klubova koji čine vladajuću većinu, tvrde da će novi poslovnik donijeti više reda u skupštinskim klupama.

- Cilj je unaprijeđenje rada i povećanje efikasnosti, te uklanjanje nedostataka u važećem poslovniku uz kontinuirano čuvanje diginiteta ove, jedne od najznačajnijih institucija u RS. Sve izmjene idu u ovom pravcu i u svrhu postizanja navedenih ciljeva - kazala je Dušica Šolaja, predsjedavajuća Zakonodavnog odbora NSRS.

Navela je da su svi poslanički klubovi u nekoliko navrata dobili radni mateirjal, te da su imali mogućnost da dostave sugestije i prijedloge, a da su to uradili klubovi PDP-a, SNSD-a i DNS-a.

- O svemu su se izjasnili članovi odbora. Dio njih je prihvaćen i ugrađen u ovaj prijedlog poslovnika, a dio nije prihvaćen - kazala je Šolaja.

Među novinama je da je vrijeme za pretres po tački dnevnog reda ograničeno. Kolegijum Narodne skupštine, utvrđuje maksimalno vrijeme trajanja pretresa po tački dnevnog reda i raspoređuje ga na klubove poslanika i poslaničke grupe, u okviru redovne rasprave, srazmjerno broju zastupnika.

Između ostalog, vrijeme koje zastupnik ima da ukaže na povredu poslovnika skraćuje sa tri minute na minutu.

Također, predviđa se da zastupnik ima pravo na repliku ili krivi navod tek nakon završetka redovne rasprave, dok je sada imao pravo odmah nakon prethodnog sagovornika. Pored toga, smanjuje se vrijeme replike sa tri na dva minuta i drugo.