Iako je Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH važna institucija za zaštitu kulturno-historijskog blaga u državi, eventualna obustava rada u ovoj instituciji zasigurno  ne bi zadala glavobolje građanima BiH.  Ipak, državni aparat se osigurao i u tom slučaju,  pa je šuma propisa sada obogaćena i sa dokumentom koji do u detalje regulira i opisuje šta će se desiti ako se u Komisiji odluče na štrajk!?    

U posljednjem broju Službenog glasnika BiH, naime, objavljena je Odluka o utvrđivanju minimuma procesa rada za vrijeme trajanja štrajka u Komisiji. Kako se navodi u odluci, zaposleni u ovoj instituciji mogu organizirati štrajk u skladu sa Zakonom o štrajku zaposlenih u institucijama BiH, na način koji neće ugroziti javni interes, opću sigurnost, sigurnost zaposlenih i imovine Komisije, kao i samo funkcioniranje Komisije. 

Navedeno je da zaposleni ne mogu početi štrajk dok se ne osigura minimum procesa rada za nesmetano funkcioniranje Komisije te da minimum procesa rada u Komisiji za vrijeme trajanja štrajka ostvaruje se u obimu do 20 % kadrovskih kapaciteta.