Po hitnom postupku Skupština Kantona Sarajevo usvojila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije.

Kako je pojasnio ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Admir Katica, Zakon o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije stupio je na snagu 12. januara 2018. godine i nakon stupanja na snagu i prilikom implementacije uočeni su određeni nedostaci u primjeni.

- Kao osnovni razlog za donošenje zakona o izmjenama i dopunama Zakona jeste otklanjanje određenih nejasnoća, kao i popunjavanje pravnih praznina koje su se uočile u dosadašnjem toku primjene ovog zakona. Primjenom trenutne važeće zakonske regulative u KS niko u KS ne može provoditi praktičnu obuku i samim tim niko ni dobiti odobrenje za nabavku oružja ukoliko nije oslobođen praktične obuke iz nekog razloga. Ja sam provjerio podatak, više od 350 zahtjeva stoji u policijskim upravama jer ne mogu provesti ovu obuku – kazao je Katica.

Dopunjen je, ističe, segment koji se tiče zdravstvene sposobnosti kao jednog od osnovnih uvjeta.

- Građani su dužni da nakon 10 godina donesu zdravstveno uvjerenje u nadležnu policijsku upravu, a čije propuštanje iziskuje oduzimanje oružja. Kako bi se izbjegla ova radikalna mjera, uvedena je obaveza obavještavanja građana o dostavljanju uvjerenja, a tek nakon toga se oduzima oružje – pojasnio je Katica, dodajući da je preciziran i naziv oružnog lista, koji bi se zvao oružni list za držanje i nošenje oružja.

Prilikom nabavke municije, naveo je Katica, građani o tome neće više morati obaviještavati nadležnu policijsku upravu već će to biti obaveza prodavača oružja na području KS.

- Na ovaj način smo nastojali otkloniti sve prepreke zbog kojih građani nisu mogli ostvariti svoja prava - istakao je ministar Katica.  

Uređen je i dio o nošenju hladnog oružja na javnom mjestu, odnosno, uvedena je novčana sankcija u iznosu od 1.000 do 2.000 KM. Do sada je praksa bila samo da se oduzima oružje.