Dosadašnjem vršiocu dužnosti direktora FUP-a Ensadu Kormanu, početkom maja istekao je mandat.

Donedavnog federalnog ministra unutrašnjih poslova Aljošu Čamparu smo pitali da li je tačno da zbog neimenovanja vršioca dužnosti FUP-a nema niko ovlaštenje da potpisuje akte, te da je onemogućeno angažiranje specijalne jedinice.

Čampara nam je odgovorio kako više nije ministar i da pitamo aktuelnog ministra unutrašnjih poslova.

Isak nam je ranije kazao kako nije u mogućnosti da razgovara i da očekuje zakazivanje hitne telefonske sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine zbog stanja u FUP-u.

Prema pisanjima pojedinih medija, zbog "razdora" u stranci Narod i pravda FUP nema vršioca dužnosti direktora jer Čampara želi jednu osobu, a Kemal Ademović drugu na toj funkciji, na što smo zatražili Čamparin komentar.

- Ja gluposti ne komentarišem, to ste se do sada mogli uvjeriti - odgovorio je Čampara.