Damir Arnaut (Naša stranka) je kazao da trenutni sistem suzbijanja sukoba interesa u institucijama BiH ne postoji.

- Ne postoji kao sistem i sam od sebe predstavlja sukob interesa jer o sukobu interesa zvaničnika u institucijama BiH, prema trenutnom sistemu, odlučuju upravo oni koji su najmanje pozvani da odlučuju, a to su izabrani imenovani zvaničnici - naveo je Arnaut.

Pojasnio je da o sukobu interesa izabranih i imenovanih zvaničnika odlučuju njihove kolege.

- Samo od sebe to je sukob interesa i samo od sebe takvom nečemu nema mjesta u zakonu - smatra Arnaut.

Naveo je primjer susjedne Republike Hrvatske, navodeći da institucija koja već godinama dobija najveće povjerenje u svim anketama građana je njihova agencija za utvrđivanje sukoba interesa, sastavljena od nezavisnih eksperata, "naoružana" izuzetno jakim mehanizmima i za istragu i za utvrđivanje sankcija.

Istaknuo je da sve što ovaj zakon predlaže je da se takav jedan sistem uspostavi i u BiH, umjesto ovoga ovakvog kakav imamo. Predsjedavajući Kluba HDZ-a BiH Nikola Lovrinović je, govoreći o predloženom zakonu, kazao da se ne zna koliko je nezavisna i operativna samostalnost komisije koja se predlaže, a iznio je i još nekolicinu drugih stvari.

Kazao je kako bi kolege predlagači ovog teksta, do drugog čitanja, trebali pokušati da uvaže obavljenu raspravu, mišljenje Vijeća ministara BiH, Ministarstva pravosuđa BiH, i da do drugog čitanja ponude malo bolji tekst "da ne moramo to amandmanski rješavati".

Predsjedavajuća Kluba zastupnika SNSD-a Snježana Novaković Bursać je kazala da je jasno da možda treba poboljšanje zakona, ili novi zakon.

- Ali se protivim praksi, ako je nešto pokazano i dokazano u Republici Hrvatskoj ili bilo kojoj drugoj članici EU-a ili nekoj drugoj zemlji, da mi to preuzimamo i inkorporiramo jer se previše puta desilo da preuzimamo bez neke podrobnije analize zakonska rješenja, umećemo u svoj pravni i politički sistem i onda dobijemo nešto što je nekakav nefunkcionalni hibrid - navela je Novaković Bursać, dodajući da BiH nisu potrebne takve stvari.

Prema njenim riječima, Klub SNSD-a izražava nekoliko ozbiljnih rezervi prema postojećem prijedlogu i nisu sigurno da li će uspjeti i amandmanski to da poprave.

- Izražavamo ozbiljnu rezervu kada je u pitanju formiranje bilo koje nove ustanove, institucije. Ovako kako je u ovom prijedlogu zamišljeno, kako je postavljena ova komisija za odlučivanje o sukobu interesa, uopće nije jasno šta je ona. Ako je ovo formiranje nove upravne organizacije bilo kakvog tipa, izražavamo odmah stav SNSD-a da mi tako nešto nećemo prihvatiti - navela je Novaković Bursać.

Zastupnici su razmatrali i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bоsne i Hercegovine, čiji su predlagači zastupnici: Dženan Đonlagić, Zlatan Begić, Vlatko Glavaš i Enver Bijedić, sa negativnim Mišljenjem Ustavnopravne komisije (UPK). Članovi Ustavnopravne komisije već drugi put nisu utvrdili usaglašenost s Ustavom i pravnim sistemom BiH niti su podržali principe predloženog zakona.

Predloženi zakon bio je, s negativnim mišljenjem ove komisije, već jednom na sjednici Zastupničkog doma. Dom tada nije prihvatio to mišljenje komisije i vratio joj je zakon da ga ponovno razmotri i pripremi novo mišljenje.

Predsjedavajući Kluba Demokratske fronte Dženan Đonlagić je, osvrnuvši se na mišljenje Ustavnopravne komisije, kazao da nažalost postoje članovi te komisije koji u više navrata "politički zloupotrebljavaju svoje članstvo u UPK na način da glasaju s aspekta politikanstva".

- Nema nikakve dileme da izmjene i dopune zakona koji je donijela Parlamentarna skupština BiH i za one izmjene i dopune zakona za koje je nadležna Parlamentarna skupština BiH, itekako postoji ustavni osnov za donošenje izmjena i dopuna bilo kojeg zakona koji je ranije donijela PSBiH - kazao je Đonlagić.

Prema njegovim riječima, ovo ne može biti pravno utemeljeno da ne postoji ustavni osnov i "nikako ne može biti argumentovano s aspekta Ustava, zakona i struke". Nakon okončane rasprave o svim tačkama dnevnog reda, data je pauza poslije koje će se zastupnici izjasniti o svakoj od njih.