Kako je javila Jabuka TV, zabranjuje se napuštanje mjesta prebivališta u ZHK. Naredba se ne odnosi na: promet i kretanje u svrhu opskrbe navedenog područja, dnevnog putovanja zaposlenih u službama bitnim za pružanje zdravstvene i veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom i zaštitarske službe, predstavnike medija, građane kojima je potrebna hitna medicinska pomoć, pružanje skrbi djeci ili starijim osobama ili kupovine hrane i osnovnih životnih namirnica, putovanja na posao i s posla, hitne i operativne službe koje sudjeluju u sprečavanju širenja koronavirusa COVID-19.

Prilikom ulaska i izlaska s mjesta prebivališta mora se posjedovati propusnica. Propusnicu izdaju odgovorne osobe u firmama i institucijama, odnosno za građane kojima je potrebna hitna medicinska pomoć propusnicu izdaje ljekar porodične medicine. Osobama koje pružaju skrb djeci ili starijim osobama ili obavljaju kupovinu hrane i osnovnih životnih namirnica propusnicu izdaje Gradski/općinski štabovi civilne zaštite.

Za provođenje i nadzor nad provođenjem ove Naredbe zadužuju se Ministarstvo unutarnjih poslova ZHK i štabovi civilne zaštite,  te rukovodeća tijela pravnih osoba koje su obuhvaćene ovom Naredbom, svako iz svoje nadležnosti.

Ova Naredba primjenjuje se i stupa na snagu danom donošenja 26. marta, te vrijedi do 19. aprila 2020. godine.