Naglašeno je kako se ovaj podatak još ne može smatrati konačnim. Istaknuto je i kako su 122 osobe evakuisane sa pomenutih poplavljenih područja u najtežim momentima odvijanja ove elementarne nepogode.

- U toku jučerašnjeg dana službe zaštite i spašavanja Kantona Sarajevo, kao i službe zaštite i spašavanja općina Stari Grad, Centar i Novo Sarajevo nisu bile angažovane na otklanjanju i saniranju posljedica od poplava, jer općine s ugroženih područja nisu iskazale potrebe za njihovim angažmanom.

Od općinskih operativnih centara civilne zaštite: Ilidža, Novi Grad, Trnovo, Vogošća i Ilijaš smo obaviješteni da su se već od utorka, 9. novembra, svi vodotoci povukli u svoja korita i da su njihove organizovane strukture civile zaštite, u skladu sa odlukama o proglašenju stanja prirodne i druge nesreće na području svojih općina, kontinuirano svaki dan bile angažovane na otklanjanju i saniranju posljedica od poplava na ugroženim područjima, precizno na uklanjanju plavnog materijala, čišćenju i saniranju saobraćajnica i objekata koji su bili poplavljeni, kao i pružanju pomoći u hrani, vodi, higijenskim i drugim potrepštinama stanovništvu, kao i na procjeni šteta na osnovu zahtjeva građana, te izradi zahtjeva za pomoć za hitne intervencije prema drugim nivoima vlasti - istaknuto je u zbirnoj informaciji o stanju na terenu i poduzetim aktivnostima.

Na nastavku sjednice članovi Štaba usaglasili su i precizirali metodologiju distribucije prehrambenih paketa, paketa sa higijenskim potrepštinama i paketa sa vodom stanovnicima ugroženih naselja koji su za to iskazali potrebu.

Usvojen je prijedlog da se prema Vladi KS uputi prijedlog imena za mjesto predsjednika Komisije za procjenu štete KS. Predloženo je da to bude uposlenik Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Dževad Čeljo.

Na prijedlog člana Štaba Kenana Kape, usvojena je i inicijativa koja će biti upućena Vladi KS, a koja se tiče formiranja ad hoc komisije za analiziranje uzroka nastanka poplava koje su proteklih dana pogodile dio Kantona Sarajevo.

Članovi Štaba su na kraju današnje vanredne sjednice dogovorili i organizaciju press konferencije za petak, 19. novembra ove godine, na kojoj će javnost informirati detaljno o stanju i aktivnostima na područjima ugroženim od poplava u Kantonu Sarajevu od proglašenja stanja prirodne nesreće pa do  održavanja najavljene konferencije, saopćio je Press KS.