Suzana Gašić, ministrica trgovine i turizma RS-a na konferenciji za novinare nakon sjednice Štaba rekla je da su imali nekoliko obraćanja zainteresovanih za donacije, a doneseni zaključak tretira donacije koje eventualno dođu u RS. Izuzeta su medicinska sredstva i lijekovi jer je donacije ove vrste definisalo Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS-a.

- U vezi sa ostalom robom koja može biti predmet donacije zauzet je stav i procedura je propisana na način da Crveni krst bude mjesto kome se obraća svako ko ima namjeru da donira bilo kakvu vrstu robe koja podliježe ovom postupku - rekla je Gašić.

Navela je da preko Odjeljenja za interventne nabavke imaju stanje na terenu i na osnovu toga će biti procjenjivane potrebe u saradnji sa Crvenim krstom.

- Republički štab će zauzeti stav koji su prioriteti u podjeli doniranih sredstava - kazala je Gašić.