Prema riječima Azire Čajić, načelnice Sektora, do danas primljene i analizirane prijave o neželjenim reakcijama ne mijenjaju pozitivan profil koristi i rizika vakcina protiv COVID-19 koje su dostupne u našoj zemlji.

Temperatura, glavobolja...

- To u velikoj mjeri potvrđuje njihov poznati profil reakcija na vakcinu, te podaci iz Bosne i Hercegovine ne odstupaju od do sada globalno poznatih, prijavljenih i analiziranih rekacija na COVID-19 vakcine – ističe Čajić.

Navodi kako su ukupno procijenjene 734 prijave.

- Prijave, njih 704, klasificirane su kao "non serious" - očekivane reakcije na vakcinu, uobičajne i prolazne, nisu ozbiljne, sa oporavkom u prosjeku od jednog do tri dana nakon vakcinacije. Simptomi su uobičajene reakcije na vakcine, pa su najčešće prijavljene reakcije: povišena tjelesna temperatura, bol u ekstremitetima, malaksalost, glavobolja, bol na mjestu primjene, bol u mišićima, slabost, bol u zglobovima, drhtavica, mučnina – objašnjava Čajić.

Kaže kako je 30 prijava klasificirano kao "serious" - ozbiljne, a od toga 28 sa oporavkom pacijenata bez posljedica.

- Prijava smrti pacijenta, koja se samo vremenski može dovoditi u vezu sa vakcinom CoronaVac (COVID-19 vakcina) Sinovac, još je u postupku procjene kod Komisije za sigurnost imunizacije Ministarstva zdravstva Federacije BiH. Imamo jednu prijavu sa oporavkom u toku i dodatnim praćenjem – naglašava Čajić.

Ističe kako su se reakcije na vakcinu ispoljile najviše kod osoba starosne dobi od 18 do 44 godine (51,1 posto) te kod onih između 45 i 64 godine (45,8 posto).

Nadalje, 1,1 posto neželjenih reakcija utvrđeno kod osoba od 65 do 74 godine, kod osoba iznad 75 godina utvrđeno je 0,1 posto, dok je 1,9 posto reakcija na vakcinu evidentirano kod osoba koje nisu prijavile starosnu dob.

- Prema spolu, najviše reakcija na vakcinu ispoljile su žene – 74,3 posto, muškarci 23,7 posto, dok je kod dva posto reakcija nepoznat spol. Većinu prijava podnijeli su ljekari (96,5 posto), farmaceuti (3,4 posto) prijava te drugi zdravstveni radnici (0,1 posto) – dodaje Čajić.

Od ukupnog broja zaprimljenih prijava, iz Federacije BiH stiglo je 686.

- Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH dostavio je 73 prijave. Iz entiteta RS zaprimljeno je ukupno 76 prijava. Institut za javno zdravlje RS-a do danas nije dostavio nijednu prijavu na neželjeno djelovanje vakcine protiv COVID-19. Iz Brčko Distrikta stigla je jedna prijava. Deset prijava dostavili su proizvođači koje su zaprimili putem svojih safety elektronskih platformi iz Bosne i Hercegovine – kaže Čajić.

Vakcine su sigurne i efikasne

Kako navode u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH, sve dostupne vakcine protiv COVID-19 su kontrolisane, sigurne i efikasne.

- Do sada kod Agencije nije bilo prijava teških neželjenjih reakcija koja se dovode u vezu sa vakcinama dostupnim u BiH. Vakcine smanjuju rizik od nastajanja ozbiljnih reakcija i posljedica na COVID-19 infekciju. Blaže reakcije kao povišena tempratura, groznica, kašalj, umor, glavobolja, malaksalost, slabost, bol i otok na mjestu primjene znak su da se organizam bori sa virusom i stvara prirodni imunitet. Zbog toga apelujemo na građane da iskoriste priliku da se vakcinišu u ovim danima masovne imunizacije, te da ukoliko imaju teže reakcije ili one koje nisu prolazne u prosjeku od jednog do tri dana, to prijave svom ljekaru ili apotekaru. Također molimo sve zdravstvene radnike da podrže naše nastojanje da se poveća sigurnosni monitoring nad primjenom svih lijekova sa posebnim naglaskom na vakcine. Svaka prijava proslijeđena Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH se procjenjuje i šalje u bazu WHO-UMC te postaje dio važnih globalnih informacija za praćenje sigurnosti lijekova – navela je Čajić.