Odmah nakon objavljenih rezultata studenti su se požalili Vijeću studenata EFSA zbog jako niske prolaznosti na ovom ispitnom roku. 

Vijeće studenata je, kako su nam potvrdili, odmah kontaktiralo dekanat Ekonomskog fakulteta i organizovali su sastanak sa nadležnim prodekanom za studentska pitanja, te ga upoznali sa tim problemom.

- Do danas smo imali dva sastanka, na kojima smo iznijeli sve primjedbe studenata i detektovali u velikoj mjeri gdje se desio najveći problem. Napominjemo da se radi o nastavnom predmetu sa jako obimnim gradivom u regularnoj nastavi prije pandemije COVID-19, što sada u online načinu polaganja nije bio slučaj - kazali su nam iz Vijeća studenata EFSA.

Dodali su kako su "tražili zakonske mogućnosti koje definišu nisku prolaznost na nekom predmetu i mogućnost ponavljanja roka, ali na žalost u zakonu takvih mogućnosti nema".

- Prema tome, uprava je nadležna da izvrši analizu prolaznosti nakon svih ispitnih rokova u jednoj akademskoj godini i na osnovu toga donese određene eventualne odluke. Napominjemo da je uprava obavila razgovore sa prof. Jahićem i skrenuta mu je pažnja na ovaj problem, te imamo obećanja da će na redovnom popravnom roku tehnički nedostaci biti otklonjeni i da će studenti imati više vremena za izradu ispita - istakli su.

Napomenuli su da se Studentski parlament sa studentskim predstavnicima na Senatu UNSA izborio i za dodatni ispitni rok upravo zbog eventualnih nedostataka u realizaciji online nastave i ispita, što će i studentima, ali i profesorima omogućiti da iste otklone.

- Ukoliko se ne dese nikakve pozitivne promjene i ne ispuni obećano, ne poboljša prolaznost zbog teničkih stvari i drugih grešaka koji nemaju veze sa znanjem studenata, mi ćemo preduzeti sve mjere za zaštitu studentskih prava - zaključili su iz Vijeća studenata EFSA, te svim kolegama koji studiraju na Univerzitetu u Sarajevu poželjeli puno sreće u polaganju ispita koje eventualno nisu položili na redovnim rokovima.

Za komentar smo pokušali kontaktirati i prof. Jahića, međutim on nije odgovarao na naše pozive.