Projektnom dokumentacijom predviđena je izgradnja potpuno novih zgrada Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini i Općinskog suda u Žepču, dok će zgrade Osnovnog suda u Prnjavoru i Osnovnog suda u Mrkonjić Gradu biti obnovljene.

Zgrade u kojim su ove pravosudne institucije trenutno smještene ne mogu odgovoriti potrebama kvalitetnog i efikasnog pravosuđa, prilagođenog potrebama građana i građanki, zbog čega je adaptacija postojećih i izgradnja novih objekata od iznimne važnosti u uspostavljanju pravosudnog sistema koji će odgovoriti potrebama građana, saopćio je VSTV.

Vijeće je, kako navode, kreator idejnih rješenja izgradnje i obnove objekata, koja će osigurati značajno unaprjeđenje u polju funkcionalnosti, prilagođenosti osobama s poteškoćama u kretanju, sigurnosti objekata te energetske efikasnosti. Prilikom same izrade projektne dokumentacije, Vijeće se vodilo ranije utvrđenim potrebama sudova i tužilaštava koje su neophodne za njihov funkcionalan rad, ali i potrebama građana kao krajnjih korisnika usluga pravosudnih institucija.

Adekvatna prostorna organizacija omogućava efikasan protok ljudi i spisa u pravosudnim institucijama, što predstavlja uvjet za kvalitetan i efikasan rad, odnosno pružanje kvalitetnih usluga građanima. Stoga, VSTVBiH, u saradnji sa međunarodnim partnerima, ulaže stalne napore u osiguravanje uvjeta za obnovu i izgradnju sudskih i tužilačkih zgrada u BiH.

Vrijednost osigurane projektne dokumentacije je oko 160.000 KM, što predstavlja značajan doprinos Vlade Švedske pravosuđu u BiH, a poseban značaj ogleda se u činjenici da su izradom projektne dokumentacije stvoreni preduvjeti za povlačenje sredstava iz pristupnih fondova Europske unije, putem programa IPA 2017.

Za izgradnju zgrada Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini i Općinskog suda u Žepču te obnovu zgrada Osnovnog suda u Prnjavoru i Osnovnog suda u Mrkonjić Gradu, Delegacija Europske unije u BiH, u okviru programa IPA 2017, osigurala je oko dva miliona eura, dodaje se u saopćenju.