- Subvencija ukupnih doprinosa počinje s aprilskom plaćom – potvrdio je za Faktor Goran Miraščić, savjetnik federalnog premijera Fadila Novalića.

Miraščić je pojasnio i kada će se krenuti u implentaciju usvojenog zakona, koji se u javnosti prepoznaje i kao "korona zakon".

-  Porezna uprava FBiH će u roku od 10 dana od objave u Službenom listu donijeti uputstvo prema kojem će se moći ponašati poslodavci koji budu tražili subvencioniranje ukupnih doprinosa – istakao je Miraščić.

Prema uvidu na zvaničnoj stranici Vlade FBiH, "korona zakon" još nije objavljen u Službenom listu.

Podsjetimo, prema uvojenom Zakonu poslovni subjekti imat će pravo na subvencioniranje doprinosa u iznosu 244,85 KM mjesečno po svakom zaposlenom počevši od obračuna i isplate bruto plaće za april 2020. godine i svaki naredni mjesec, uključujući i obračun i isplatu plaća i za mjesec nakon prestanka stanja nesreće.

Subvencioniranje doprinosa za svakog zaposlenog vršit se na način da se za penziono-invalidsko osiguranje usmjerava 135,70 KM, za zdravstveno osiguranje 97,35 KM i za nezaposlenost 11,80 KM, ukoliko u mjesecu za koji se vrši obračun plaće imaju pad ostvarenog prometa 20 posto i više u odnosu na ostvareni prosječni promet u januaru i februaru 2020. godine.

Isplata najniže neto plaće zaposlenim nije uslovljena istovremenim plaćanjem subvencioniranih doprinosa.

Zakonom se uspostavlja Garancijski fond na osnovu kojeg će, uime i za račun Federacije BiH garancije izdavati Razvojna banka Federacije BiH.

Garancije će se koristiti za osiguranje kreditnih linija kod komercijalnih banaka s ciljem ublažavanja i poboljšanja likvidnosti, te olakšanje pristupa finansiranju poslovnim subjektima.

Prema riječima Miraščića, Vlada FBiH radi na pripremi drugog seta ekonomskih mjera.

- U pitanju su dokumenti koji će za cilj imati pokretanje poslovnog ciklusa. Namjera je da se osiguraju mjere za što brži oporavak privrede te se stvore pretpostavke za ubrzan ekonomski rast – poručio je Miraščić.