U saopćenju AMUS-a istaknuo je da su već duže vrijeme svjedoci kontinuirane opstrukcije rada Udruženja.

- U prvom redu kroz nesprovođenje skupštinske volje autora i potpuno bezrazložnim odbijanjem upisa već više puta izglasanog Statuta i novog rukovodstva AMUS-a od strane Ministarstva pravosuđa, ali i kroz nesprovođenje oko 20 članova iz Zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava od strane Instituta za intelektualno vlasništvo BiH koje traje više od 10 godina. Na ove činjenice AMUS je javnosti skrenuo pažnju u više navrata do sad – kaže na početku Sučić.

Napominje da su se nakon novog očitovanja i reakcije Instituta, u potpunosti potvrdile sumnje da se radi o zajedničkoj agendi ove dvije BiH institucije, koja je kako je naveo, koordinirana i planirana sa očiglednom namjerom da se i ova, nova, legalno izabrana uprava, slično kao i ona prije nje, proglasi nesposobnom da zadrži licencu i obavlja svoje funkcije u korist autora. 

Vjeruje da je danas i široj javnosti više nego očigledno da AMUS nije jedina i izolovana meta ovih poslušnih partijskih birokrata.

- Sada je u potpunosti jasno i nedvosmisleno razotkrivena namjera Ministarstva i Instituta da nastave sa pritiskom na ovo Udruženje dok se konačno ne postavi uprava koja će biti lakša za saradnju i koja neće ukazivati na neažurnost, zloupotrebu položaja i ovlasti i nesprovođenje Zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava u segmentu Vijeća za autorsko pravo zbog čega je većina kolektivnih organizacija u BiH na ivici egzistencije.

Ističe da je nevjerovatan i kompromitirajući stav Instituta za intelektualno vlasništvo da je E-skupština, koja je, kako naglašava, jedino moguća u ovom trenutku pandemije i koja treba da odluči o konačnom izmirenju ogromnog duga koji prema AMUS-u imaju sva tri javna servisa u BiH, nelegalna i protuzakonita.

Podsjetio je na činjenicu da praksa odbijanja upisa uprave i obvezujućih evropskih dokumenata implementiranih u novi Statut nije od jučer i predstavlja eklatantan primjer pravnog nasilja kojem svakodnevno svjedočimo u našem društvu i to kroz arogantno neprovođenje BiH zakona, BiH Ustava, pa čak i EU presuda.

Dodaje da su ga nakon svih godina institucije zadužene za rad Udruženja već i ranije uvjerile u svoj autizam kada su propustile da AMUS-u omoguće sredstva od prethodne kolektivne organizacije koja su nam po zakonu pripadala.

- Od šest godina mog rada u kom sam vodio 250 sjednica, organizovao šest skupština i potpisao osam isplata tantijema u ministarstvu sam bio upisan sveukupno samo dvije godine. Moje je mišljenje, a i mišljenje Ministarstva pravde koje nam je dostavljeno u Udruženje, da je Skupština AMUS-a najviši tumač naših pravilnika i Statuta i da njenim izglasavanjem nove uprave počinje sa radom odmah bez obzira kada će je Ministarstvo verificirati - kaže Sučić.

Pojasnio je da se i pored pozivanja na zakon i propise zemlje iz recentnog dopisa Instituta vidi da se hajka i mobing nad AMUS-om i dalje spremno i koordinirano nastavlja. 

Ministar Grubeša u Ministarstvu pravosuđa i dalje drži uknjiženog gospodina Ajanovića koji nije prošao na izborima 2019. godine za novu upravu Udruženja. 

Nije sporna činjenica da smo zbog autističnih i kontradiktornih dopisa Instituta u par navrata imali zajedničke sjednice sa bivšom upravom, ali to je samo bilo zbog eventualnih problema koje bi možda nova uprava mogla imati s obzirom na krajnje sumnjivo odugovlačenje ministarstva da upiše upravu i odluke Skupštine.

- Ako već žele da nam oduzmu Udruženje, ne dopustimo da nam oduzmu naš ponos i naše dostojanstvo. Vrijedni ljudi i autori koji su opjevali i proslavili ovu zemlju, nažalost danas i nemaju puno preko toga – zaključio je Davor Sučić.

Cijelo saopćenje za članstvo i javnost možete preuzeti OVDJE.