Potvrdio je to za Balkansku istraživačku mrežu Bosne i Hercegovine (BIRN BiH) njegov pravni zastupnik Senad Pizović.

Prvostepena disciplinska komisija je u odluci, u koju je BIRN BiH imao uvid, navela da se tužba Ureda disciplinskog tužioca (UDT) odbija kao neosnovana.

Ured disciplinskog tužioca tereti Špoljarića da je od januara do kraja jula 2019. u kancelariju jedne uposlenice donio dvije šolje s njenom fotografijom, koja se nalazila na internet stranici Suda, i pisao poruke u njen rokovnik, dok je preko uposlenika na automobil druge uposlenice ostavio naljepnice "beba u autu" i na ključeve zakačio privjeske na kojima je pisalo "tražim momka".

- Disciplinska komisija je donijela pravičnu i zakonitu odluku koja se temelji na provedenim dokazima tokom disciplinskog postupka - naveo je Pizović za BIRN BiH.

Kako je rekao, u toku disciplinskog postupka protiv Špoljarića saslušano je ukupno devet svjedoka, te iz iskaza osam svjedoka proizlazi da njegov branjenik nije kriv za disciplinski prekršaj koji mu se stavljao na teret.

Prema njegovim riječima, jedan je svjedok, odnosno podnositeljica prijave, govorila suprotno.

- Pri tome treba imati u vidu i da su iskazi svjedoka disciplinskog tužioca išli u pravcu da moj branjenik nije kriv, pa u takvoj konstelaciji dokaza jedina moguća odluka je da se odbije disciplinska tužba - dodao je on.

Špoljarić sa advokatom u Sudu BiH 

U martu ove godine na disciplinskom ročištu glavna disciplinska tužiteljica Alena Kurspahić-Nadarević je zatražila da Komisija utvrdi odgovornost za počinjeni prekršaj i izrekne Špoljariću odgovarajuću sankciju.

Protiv Špoljarića je u Sudu BiH u toku postupak po optužnici Tužilaštva BiH koja ga tereti da je kontinuirano od decembra 2018. do polovine 2019. seksualno uznemiravao uposlenicu Kantonalnog suda u Sarajevu.

Protiv odluke Prvostepene disciplinske komisije postoji mogućnost žalbe u roku od osam dana.