Kako je pojasnila, time je upitan integritet pojedinih članova VSTV-a BiH, kao i samog VSTV-a i zato je potrebno da članovi VSTV-a budu predstavnici sudova iz kojih dolaze i time učine učinkovitijim rad sudova u BiH.

Kao jedan od problema u radu pravosuđa, istakla je imenovanja sudija i rukovodećih kadrova u pravosudnim institucijama. Kako je pojasnila, rezultat imenovanja rezultira da pojedine sudije i rukovodeći kadrovi nisu kompetentni za poslove na koje su imenovani i zato imamo i nepovjerenje javnosti u rad pravosudnih tijela.

U svom svjedočenju, Božidarka Dodik je naglasila i pitanje odnosa medija i pravosudnih institucija, te istaknula da sudovi nisu dovoljno transparetni u svom radu, ali i da mediji često nastupaju senzacionalistički, a ne po načelima medijske profesije.

Kada je riječ o problemima u radu sudova i tužilaštava naglasila je pitanje mandata predsjednika sudova i glavnih tužilaca. Po njenom mišljenju, potrebno je donijeti zakonske izmjene kojima bi se ograničio mandat predsjednika sudova i glavnih tužilaca.

Kao jedan od problema Dodik je navela pitanje opredijeljenosti BiH kao države da se bori protiv korupcije i organiziranog kriminala. Rekla je da, nažalost, trenutno imamo takvo zakonsko rješenje koje se ne primjenjuje kada je riječ o borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala.

Također, osvrnula se i na pitanje strukovnih udruženja sudija i tužilaca, uspostave odjela za borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije, pitanja sukoba interesa članova VSTV-a, kao i pitanja njihove povrede dužnosti.

Po okončanju saslušanja svjedoka, članovi Privremene istražne komisije izrazili su, između ostalog, interesovanje koje zakonske propise je potrebno izmijeniti radi učinkovitijeg rada pravosuđa u BiH i vraćanja njegovog integriteta, na koji način je moguće urediti pitanje stručnosti osoba koje rade u pravosudnim institucijama, kao i kvalitete rada sudija na nižim razinama.

Privremena istražna komisija na današnjoj sjednici usvojilo je zaključak kojim se traži od nadležnih službi PSBiH da postave tonske zapise svih sjednica Istražne komisije na web stranicu komisije i da nastave postavljati tonske zapise svih budućih sjednica, saopćeno je iz PSBiH.