Unsko-Sanski kanton – Moderna, prva doza – 10, Pfizer, prva doza – 1.350, AstraZeneca, druga doza – 50 vakcina.

Posavski kanton – Pfizer, prva doza – 132 vakcine.

Tuzlanski kanton – Moderna, prav doza – 1.000, Pfizer, treća doza – 4.020, Pfizer, prva doza – 3.030 vakcina.

Zeničko-dobojski kanton – Moderna, prva doza – 750, Pfizer, treća doza – 3.000, Pfizer, prva doza – 2.280, AstraZeneca, druga doza – 1.750 vakcina.

Bosansko-podrinjski kanton – Pfizer, treća doza – 240, Pfizer, prva doza – 150, AstraZeneca, druga doza – 100, Sinopharm, treća doza – 100 vakcina.

Srednjobosanski kanton – Moderna, prva doza – 500, Pfizer, treća doza – 2.010, Pfizer, prva doza – 1.500, AstraZeneca, druga doza – 1.100 vakcina.

Hercegovačko-neretvanski kanton – Moderna, prva doza – 550, Pfizer, treća doza – 600, Pfizer, prva doza – 1.680 vakcina.

Zapadnohercegovački kanton – Moderna, prva doza – 200, Pfizer, treća doza – 600, Pfizer, prva doza – 300 vakcina.

Kanton Sarajevo – Moderna, prva doza – 1.050, Pfizer, treća doza – 4.260, Pfizer, prva doza – 3.210, AstraZeneca, druga doza – 1.400 vakcina.

Kanton 10 – Pfizer, treća doza – 1.020 vakcina.

Kada se brojke saberu – za ovu sedmicu kantonima će za prvu dozu biti isporučeno 4.060 Moderna vakcina.

Kantoni će dobiti i Pfizer vakcine i to 15.750 za treću i 13.632 za prvu dozu.

Bit će isporučeno i 100 Sinopharm vakcina za treću dozu, te 4.400 AstraZeneca vakcina za drugu dozu.

Ukupno će kantonima za ovu sedmicu otići 37.942 vakcine.

Podsjetimo, Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH distribuciju vakcina protiv COVID-19 vrši u skladu sa izraženim potrebama kantonalnih zavoda za javno zdravstvo.