U okviru realizacije Akcionog plana za suzbijanje bespravnog prometa roba na području Kantona Sarajevo, tržišno-turistički inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS su za 10 mjeseci tekuće godine izuzeli robu kojom je vršen nelegalni promet u ukupnoj vrijednosti od 27.579,70 maraka. 

- Radi se o količinama od 5.133 kutije cigareta, 1.704 kilograma duhana u listu, sedam kilograma rezanog duhana, te ostaloj robi kao što su knjige, garderoba, voće i povrće, koja je predata Direkciji robnih rezervi Kantona Sarajevo do okončanja sudskih postupaka. U navedenom periodu inspektori su podnijeli 65 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka pred nadležnim Općinskim sudom protiv osoba koje su obavljale trgovačku djelatnost bez rješenja za rad nadležnog organa i vjerodostojne prateće dokumentacije o porijeklu robe.  Za utvrđene prekršaje u posmatranom periodu izdate su i novčane sankcije, odnosno 50 prekršajnih naloga u iznosu od 50.500 maraka – naveli su za Faktor glasnogovornica Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS.

U suzbijanju bespravnog prometa tržišno-turistički inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS, uz asistenciju MUP-a KS, provode kontinuirane nadzore na sarajevskim ulicama Mula Mustafe Bašeskije, Ferhadija, Gimnazijska, Gradačačka, Velika Aleja, Muhameda Kantardžića, pijacama Grbavica, Otoka, Ilidža, Markale, Vogošća, Hadžići, kao i ispred Gradskog groblja Vlakovo.

Uz asistenciju MUP-a KS kantonalni inspektori nastavljaju rad na suzbijanju nelegalnog prometa u redovnim i usmjerenim inspekcijskim nadzorima uz napomenu da su u segmentu zauzimanja javne površine nadležne općinske komunalne inspekcije, poručuju iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.