Iako je Vrhovni sud RS-a presudom u decembru 2019. godine naložio da bošnjački učenici područne škole Vrbanjci u općini Kotor-Varoš imaju pravo izučavati nacionalnu grupu predmeta, u praksi to nije ispoštovano. Presuda je pravosnažna i njome se nalaže da se nastava za predmete Bosanski jezik i književnost, Historija, Geografija, Priroda i društvo ima izvoditi po bosanskom nastavnom planu i programu koji se primjenjuje u Zeničko-dobojskom kantonu, ali...

- Bez obzira što su Vrhovni sud RS-a i Ustavni sud Bosne i Hercegovine donijeli odluke da se mora poštovati nacionalna grupa predmeta, oni i dalje u RS-u rade svoje. Kažu sve može, nikakav nije problem, samo ne može naziv bosanski jezik. Osporovanje je i dalje prisutno na terenu. To vam je isto kao kada bih ja njima rekao: "Nije jezik kojim vi govorite srpski već grčki". Ne poštuju se zakoni ovi zemlje, ali to ne znači da djeca iz Vrbanjaca neće na vrijeme krenuti u školu - govori nam Esad Garić, pomoćnik direktora Osnovne škole "Prvi mart" Jelah.

Naime, bošnjačka djeca iz Vrbanjaca pohađaju nastavu u Hanifićima po nastavnom planu i programu Zeničko-dobojskog kantona već sada će sedma godina, i nastavu im drže nastavnici iz Osnovne škole "Prvi mart" Jelah.

- Djeca, njih 50, će krenuti u školu 8. septembra, jer rade prema planu i programu Zeničko-dobojskog kantona. Svi učenici, od prvog do devetog razreda, će ići na nastavu, pošto se radi o grupama od deset do 12 učenika. Nema online nastave. Časovi će trajati 30 minuta. Sve se priprema za početak nastave, držat će se distanca od dva metra, tako su već klupe postavljene. Obavezna je dezinfekcija, nastavnici će imati maske. Prije ulaska na nastavu svima će se mjeriti temperatura - pojašnjava Garić.

Dodaje da sve sve priprema za nastavu kao i u OŠ "Prvi mart".

- Osiguran je nastavni kadar. Oni će i ove godine zahvaljujući federalnim ministarstvima za izbjegle i raseljene i obrazovanja i nauke imati plaće, plaćene troškove prijevoza, topli obrok. Djeca će dobiti besplatne udžbenike. Naša briga o toj djecu ne prestaje sa njihovim izlaskom iz osnovne škole, ostajemo u kontaktu, pratimo na kakav prijem nailaze tokom upisa u srednju školu u Kotor Varoši ili Banjoj Luci. Rečeno mi je da nikada nisu imali problema, niti im je iko ikada postavio pitanje zašto je u svjedočanstvu pečat naše škole. Idu sasvim normalno u školu - ispričao nam je Garić.