Radi se o testovima Ag-RDT sa 80 posto senzitivnosti i 97 posto specifičnosti u poređenju sa referentnim PCR testom.

Ovi testovi će biti dostavljeni Zavodu za javno zdravstvo KS koji je dužan da izvrši distribuciju prema svim javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama, koje imaju ugovor sa ZZO KS, i to primarnog, sekundarnog i tercijarnog nivoa, a koji dolaze u kontakt sa pacijentima. Sve ove ustanove dužne su da vrše antigen testiranje.

Upute za testiranje

Ostati kod kuće u slučaju pojave bilo kojeg simptoma koji upućuje na sumnju na COVID-19 i odmah se telefonski javiti nadležnom ljekaru primarne zdravstvene zaštite zbog otvaranja bolovanja ili izolacije u skladu sa preporukama Federalnog zavoda za javno zdravstvo.

Ne žuriti u prva četiri dana od pojave simptoma na testiranje, jer zbog negativnog testa i lakših simptoma, može se desiti da pacijent nastavi da se kreće u društvu, te na taj način nastavi širiti zarazu. Preporuka je i da pacijenti koji budu negativni, te nakon testiranja i dalje imaju respiratorne simptome, trebaju ostati kod kuće u nekoj vrsti "moralne izolacije" do potpunog prestanka simptoma. Ljekaru se javljaju redovno, telefonski, radi praćenja simptomatologije na dnevnoj bazi. COVID-19 oboljeli sa lakšim simptomima se liječe u kućnim uvjetima. O tome odlučuje ordinirajući ljekar koji ga prati u danima oboljenja.

COVID-19 oboljenje lakšeg toka (bitno zbog perioda zaraznosti) traje obično 7 dana sa simptomima i tri dana bez simptoma (pacijent ima obavezu izolacije koja podrazumijeva da će obavezno dobiti Rješenje o samoizolaciji koje izdaje Ministarstvo zdravstva KS). U slučaju da kašalj i temperatura traju duže od 7 odnosno 10 dana, pacijent se smatra i dalje zaraznim i produžava se izolacija do prestanka ova dva simptoma i najmanje 3 dana bez simptoma (bez lijekova koji snižavaju temperaturu). O tome također odlučuje ljekar koji liječi i prati pacijenta na primarnom nivou zdravstvene zaštite.

Pacijenti kojima samo curi nos ili ih boli grlo ne zahtjevaju da im se odmah rade laboratorijski nalazi niti RTG pluća. O tome odlučuje ljekar koji ih prati.

Ukoliko se simptomi pogoršaju, u smislu otežanog disanja ili subjektivnog osjećaja pacijenta da mu se zdravstveno stanje pogoršava, i prije rezultata testa može da se javi svom ljekaru koji će ga dalje uputiti. U slučaju da nije uspio kontaktirati svog ljekara može direktno otići u Covid-centre JU Dom zdravlja KS (obavezno sa maskom).

Sumnjive i vjerovatne slučajeve COVID-19 oboljenja treba ispitati na prisustvo virusa SARS-CoV-2 laboratorijskim testiranjem.

Pacijentu koji je testiran, na već postojećim, ali i novim punktovima za testiranje, izdavat će se printani nalaz.

Moći će se testirati i oni koji nisu osiguranici Zavoda zdravstvenog osiguranja KS, a borave na području ovog kantona.

Klinički kriteriji za testiranje

1. Akutna pojava groznice i kašlja, kao i

2. Akutna pojava bilo koja tri ili više sljedećih znakova ili simptoma: groznica, kašalj, opća slabost/zamor, glavobolja, mijalgija, bol u grlu, koriza (hunjavica/curenje nosa/zapušenost nosa), dispneja, anoreksija/mučnina/povraćanje, dijareja, izmjenjeno psihičko stanje.

Testiranje antigen testovima se treba provoditi prema uputama proizvođača i unutar 5-7 dana nakon pojave simptoma. Simptomi u skladu sa kliničkim kriterijima za testiranje unosit će se u sistem.

- U slučaju da je antigen test pozitivan, njegov rezultat se ne potvrđuje PCR testom.

- Ako je antigen test negativan – pacijentu sa lakšom kliničkom slikom (curenje nosa, bolno grlo), ne radi dodatno PCR testiranje.

Preporuka je da ukoliko imaju respiratorne simptome ostanu kod kuće u nekoj vrsti "moralne izolacije" do potpunog prestanka simptoma.

- Ako je antigen test negativan – pacijentima koji imaju kliničku sliku koja napreduje ili su simptomi, u skladu sa kliničkim kriterijima teži, dodatno se radi PCR.

Ne testiraju se kontakti oboljelih bez simptoma, niti u domaćinstvu, niti u radom okruženju (iz razloga – strah).

Svi pozitivni rezultati testa iz verificiranih privatnih ustanova se priznaju i obaveza je ljekara porodične medicine da ih unese u sistem.

Pacijenti za ambulantne preglede na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, nisu u obavezi predočiti rezultat testiranja na COVID-19. Neophodno je izvršiti dobru trijažu prilikom ulaska u zdravstvene ustanove.

Za hitne hospitalizacije – ustanova je dužna obaviti testiranje na COVID-19 i verificiranje nalaza u sistem.

Za planirane i dnevne hospitalizacije – pacijent je obavezan da na nivou primarne zdravstvene zaštite obavi testiranje na COVID-19.

Trenutne važeće/posljednje preporuke za izolaciju oboljelih od COVID-19, koje su objavljene na web stranici FZZJZ glase:

Razdoblje inkubacije i samoizolacije za bliske kontakte slučajeva COVID-19

Vrijeme inkubacije iznosi 1-14 dana, što je i preporučeno vrijeme samoizolacije za bliske kontakte potvrđenih slučajeva COVID-19.

Ako je osoba u posljednjih 6 mjeseci imala laboratorijski dokazan COVID-19, te ima medicinsku dokumentaciju kojom može potvrditi da je preboljela COVID-19, ne treba ići u samoizolaciju.

Također, ako je osoba u posljednjih 6 mjeseca na temelju jasne epidemiološke anamneze i kliničke slike klasificirana kao vjerovatan slučaj COVID-19 (npr. član porodičnog domaćinstva koji živi s laboratorijski potvrđenim bolesnikom koji je tokom izolacije razvio karakteristične simptome bolesti), ne treba biti u samoizolaciji, što može odrediti doktor koji provodi zdravstveni nadzor u skladu sa podacima u medicinskoj dokumentaciji.

Većina potpuno vakcinisanih osoba ili osoba koje su preboljele COVID-19 i primile dvije doze vakcine, bez simptoma sličnih COVID-19, ne trebaju ići u izolaciju ili se testirati nakon izlaganja osobi sa sumnjom ili potvrđenim COVID-19. Međutim, trebaju pratiti simptome COVID-19 i obratiti pažnju na preventivne mjere tokom 14 dana nakon izlaganja. Ako se pojave simptomi, trebali bi se izolirati od drugih, biti klinički procijenjeni na COVID-19, uključujući testiranje na SARS-CoV-2, ako je potrebno.