Tokom sastanka, gradonačelnik Sarajeva upoznao je predsjedavajućeg Vijeća ministara sa najznačajnijim infrastrukturnim projektima koji se nalaze u procesu realizacije sa međunarodnim finansijskim organizacijama, kao i o neriješenim imovinskim pitanjima kasarne Jajce koju je Vlada Federacije BiH dala na korištenje gradu.

Tegeltija je naglasio opredijeljenost Vijeća ministara da pomogne u iznalaženju rješenja oko rješavanja imovinskih pitanja kasarne, te da, u skladu sa svojim nadležnostima, podrži svaku aktivnost koja za cilj ima unapređenje odnosa i stvaranje pozitivnog ambijenta za sve građane u BiH.