Ministrica za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Zineta Bogunić izjavila je danas da se institucije moraju više fokusirati na mlade, pronaći im prostor u kojem će djelovati te da mladi moraju participirati u donošenju zakonskih i podzakonskih akata koji se odnose na problematiku i status te populacije.

Ministrica Bogunić je na tematskoj sjednici Skupštine KS-a koja je posvećena problemima i statusu mladih istakla je da sva ta pitaja treba riješiti sistemski, a ne u zavisnosti od volje nekih škola ili nevladinih organizacija.

Kao jedan od problema navela je i neusklađenost u obrazovnom procesu, među kojima je neusklađenost nastave i potreba tržišta rada te nedovoljna inkluzivna praska. Međutim, istakla je da su u procesu usvajanja zakona o dualnom obrazovanju, kojim će biti napravljen balans između teorije i prakse u srednjim školama.

- Praksa se više neće voditi u školama, već u kompanijama, i pravom radnom okruženju - pojasnila je ministrica Bogunić.

Govoreći o mjerama Ministarstva za obrazovanje za Strategiju za made, Bogunić je kazala da su to poticanje deficitarnih zanimanja, nagrade za najbolje učenike i talente, dualno obrazovanje, te organizacija centra izvrsnosti, rad na inkluziji i zapošljavanje asistenata za osobe s invaliditetom.

Predstavnica Vijeća za mlade KS-a Naida Mehanović kazala je da su mnogi problemi već poznati i često isticani, ali da od Skupštine KS-a traže i prostor za djelovanje, zatim budžet, ali i uključenost u procese odlučivanja kao što je komisija za mlade.

Također je izrazila potrebu da se volonterski rad adekvatno vrednuje i boduje, među kojima su i volonteri Crvenog križa koji volontiraju po deset godina, a nisu zasluženo nagrađeni.

Istakla je da mladi u velikom procentu napuštaju BiH, posebno u KS-u, te da je potrebno motivirati mlade da ostanu u BiH.

Predsjednik Komisije za obrazovanje i nauku KS-a Damir Marjanović kazao je da se krivica ne može prebaciti na mlade, već na okruženje u kojim žive.

- Gdje žive, mladi su nam fenomenalni - kazao je Marjanović te dodao da su Ministarstvo i Vijeće mladih predložilo određene zaključke, koji treba inkorporirati u budžet za 2020. godinu.

Naglasio je da u skupštinskoj klupi, od 35 zastupnika, jedan pripada kategoriji mladih, što pokazuje licemjerje političkih stranaka koje ne žele pozicionirati mlade na izborne liste.

- Mladi ne žele samo plaću i sigurno zaposlenje, već uslove života zbog kojih će poželjeti stati u BiH - zaključio je Marjanović.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade je pripremilo Zbirnu informaciju resornih ministarstava Vlade Kantona Sarajevo u vezi sjednice, među kojima je izražena potreba da kreiranje politika prema mladima, uspostava i jačanje institucionalnih mehanizama za podršku mladima, budu prioritet u radu nadležnih vlasti te da se mladima omogući aktivno sudjelovanje u kreiranju politika.

Također je istaknuto da u aktivnostima resornih ministarstava mladi i njihove potrebe budu prepoznate kao zasebna kategorija u skladu sa Strategijom prema mladima KS od 2019.-2023. godina.

Između ostalog, naglašeno je da se u budžetu za 2020. godinu, u skladu s objektivnim mogućnostima, u okviru svih resornih ministarstava koja su nadležna za pitanja omladinskog sektora, predvide budžetske stavke koje se odnose na implementaciju Strategije prema mladima, implementaciju Akcionog plana 2019.-2021. godina i realizaciju ostalih programskih i projektnih aktivnosti za mlade koje nisu predviđene Strategijom.

Također se navodi potreba da Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade u 2020. godini provede stručno istraživanje o potrebama i problemima mladih koje će predstavljati osnovu za eventualno redefiniranje jedinstvenog Akcionog plana koji utvrđuje Vlada Kantona Sarajevo, kao i drugih programskih i projektnih aktivnosti za mlade.