Niko od nadležnih u BiH ne zna tačne podatke koliko radnika nedostaje u ugostiteljstvu i koliko se obuka provede za nezaposlene konobare kuhare i ostala zanimanja u ugostiteljstvu i gdje završe osobe koje su bile na obuci.

U organizaciji Privredne komore Kantona Sarajevo krajem jula 2022. godine završena je obuka konobara, kuhara, recepcionera, spremačica i animatora u turizmu. 

- Obuka se izvodila u trajanju od 100 školskih sati, a pohađalo je 35 nezaposlenih osoba iz Kantona Sarajevo. Teorijski dio obuke organiziran je u Centru za edukaciju Privredne komore Kantona Sarajevo, dok se praktična obuka provodila u dva hotela – kazao je Darko Vujović, direktor Centra za privredni razvoj u Privrednoj komori Kantona Sarajevo.

Ko plaća obuku?

- Kandidati su imali besplatnu obuku. Cjelokupna edukacija dio je aktivnosti koje se provode u sklopu projekta Premošćavanje (Bridging), koji se realizira u okviru IPA II programa prekogranične saradnje Srbija - Bosna i Hercegovina 2014-2020, a koju finansira Evropska unija – dodaje Vujović.

Kakva je obaveza nezaposlenih koji su završili obuku. Da li se oni zapošljavaju u unaprijed određenim ugostiteljskim objektima ili nemaju nikakvih obaveza i sami sebi traže posao?

- Cilj edukacije je omogućiti polaznicima stjecanje novih znanja i vještina, te pripremiti ih za budući rad za spomenuta ugostiteljskaih zanimanja za koja postoji sve veći interes. S obzirom na nedostatak radne snage očekivano je da će najveći dio onih koji su uspješno završili obuku pronaći zaposlenje. Prema našim informacijama, uprava Hotela Hills, te jedan broj restorana i drugih ugostiteljskih kapaciteta sa područja Kantona Sarajevo već su zaposlili jedan broj polaznika obuke za kuhare, konobare, recepcionere i sobarice. Među njima su i polaznici iz socijalno ugroženih porodica, što daje dodatnu vrijednost ovom projektu. Ostali kako se snađu – zaključuje Vujović.