Vlada RS-a je usvojila Nacrt zakona o javnosti rada neprofitnih organizacija. Dodik je u maniru autokrate najavio da će nevladine organizacije morati prijavljivati ne samo finansijske transakcije, nego i sve što rade.

Šta je Milorad Dodik o USAID-ovom finasiranju domaćih organizacija i vlasti rekao jučer, a šta prošle godine. Transparency International BiH je objavio video koji na genijalan način prokazuje Dodikovu dvoličnost.