Kantonalno tužilaštvo TK posljednjih godina postiže rezultate koji su na neki način paradigma za sva ostala Tužilaštva u BiH. Tužilaštvo je to koje iz godine u godinu bilježi  zavidne rezultate, posebno u oblasti privrednog i organiziranog kriminala.

Pod jurisdikcijom Tužilaštva TK je cijela teritorija Tuzlanskog kantona, sa 450.000 stanovnika. Tužioci ovog tužilaštva učestvuju u krivičnim postupcima pred Kantonalnim sudom u Tuzli i pred općinskim sudovima u Tuzli, Kalesiji, Gradačcu sa odjeljenjem u Srebreniku, Gračanici, Živinicama, Lukavcu i Banovićima.

U Tužilaštvu TK radi 38 tužilac organiziranih u dva odjela i pet odsjeka, ukupno ima 96 uposlenika.

U posljednje četiri godine riješili su 35.000 predmeta, a 24.500 je trenutno aktivnih predmeta.

Kako funkcionira i kakve rezultate u radu bilježi ova pravosudna institucija pogledajte u videoprezentaciji u nastavku.