Kantonalno javno preduzeće Poljoprivredno dobro Butmir d.o.o. Sarajevo raspisalo je Javni konkurs za prijem sedam radnika na određeno vrijeme na period od godinu dana.

Objavljenim javnim konkursom prima se jedan muzač u štalama sa stručnom spremom KV sa godinom radnog iskustva. Za ovo radno mjesto osnovna plaća iznosi 645,15 KM.

Isti uvjeti za prijem su i za radno mjesto muzač u porodilištu, gdje su potrebna dva izvršioca.

Također, traži se traktorista u stočarstvu, a osnovna plaća za ovo radno mjesto iznosi 730,30 KM.

PD Butmir zapošljava i čistača u štalama, nekvalifikovani radnik, te noćnog radnika u štalama sa šest mjeseci radnog iskustva. Za ove pozicije predviđena je osnovna plaća od 549,43 KM, odnosno 645,15 KM.

U konkursu je navedeno i da se zapošljava Koordinator za ratarsko-stočarske poslove, novčane podsticaje, dozvole, ateste, vođenje evidencija i izvještaja. Za ovo radno mjesto potreban je Poljoprivredni ili fakultet društvenog smjera, a osnovna plaća za ovo radno mjesto iznosi 1.458,24 KM.

Konkurs je objavljen 15. juna, a rok za prijave je deset dana.