Unsko-Sanski kanton – Moderna, treća doza – 10, Pfizer, prva doza - 1.300, druga doza – 1.340, treća doza – 1.560 vakcina.

Posavski kanton – ove sedmice neće dobiti vakcine.

Tuzlanski kanton – Moderna, druga doza – 1.000, Pfizer, prva doza – 4.680, druga doza – 4.680, treća doza – 2.340 vakcina.

Zeničko-dobojski kanton – Moderna, druga doza – 270, treća doza – 200, Pfizer, prva doza – 480, druga doza – 1.150, treća doza – 476, Sinopharm – prva doza – 50, druga doza – 50 vakcina.

Bosansko-podrinjski kanton – Pfizer, prva doza – 300, druga doza – 300, treća doza – 204 vakcine.

Srednjobosanski kanton – ove sedmice neće dobiti vakcine.

Hercegovačko-neretvanski kanton – Moderna, druga doza – 100, treća doza – 40, Pfizer, druga doza – 840, treća doza – 414 vakcina.

Zapadnohercegovački kanton – Pfizer, prva doza – 192, druga doza – 300, treća doza – 108 vakcina.

Kanton Sarajevo – Pfizer, prva doza – 1.002, druga doza – 2.130, treća doza – 1.620 vakcina.

Kanton 10 – ove sedmice neće dobiti vakcine.

Kada se brojke saberu – za ovu sedmicu kantonima će za drugu dozu biti isporučeno 1.370, a za treću 250 Moderna vakcina.

Kantoni će dobiti i Pfizer vakcine i to 7.954 za prvu, 10.740 za drugu i 6.722 za treću dozu.

Bit će isporučeno i 50 Sinopharm vakcina za prvu te isto toliko za drugu dozu.

Ukupno će kantonima za ovu sedmicu otići 27.136 vakcina.

Podsjetimo, Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH distribuciju vakcina protiv COVID-19 vrši u skladu sa izraženim potrebama kantonalnih zavoda za javno zdravstvo.