- BiH se mora pridržavati međunarodnog prava i ugovora koje smo potpisali. I tu, jasno je, neke institucije moraju djelovati po automatizmu. Vidimo da su sankcije koje se protiv Ruske Federacije donose sveobuhvatne te se dotiču mnogih oblasti. Tamo gdje budemo imali osnov ići ćemo da odmah provodimo svoje obaveze u pogledu restriktivnih mjera, uključujući i pitanje zabrane letova - kazala je Turković u odgovoru Feni.

U tom pogledu, dodala je, informirana je da imamo vrlo precizne zakonske odredbe zbog čega je pozvala nadležnu instituciju da djeluje u skladu sa zakonom.

- BiH je prema Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (SAA), ali i prema važećoj Strategiji za vanjsku politiku koju je usvojilo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine obavezna da se pridružuje stavovima EU pa i restriktivnim mjerama - zaključila je Turković.