Ta poruka je, podsjetit ćemo, uslijedila nakon što bošnjački ministri u Vijeću ministara BiH nisu prihvatili Odluku o povlačenju sredstava MMF-a, koju je pripremio HDZ-ov ministar finansija i trezora Vjekoslav Bevanda i koja je, između ostalog, podrazumijevala da FBiH vraća dugove kantona.

- Ministri iz SDA nisu podržali odluku Vijeća ministara koja je i ranije u svim prethodnim aranžmanima po istom principu usvajana, insistiraju na neprihvatljivim i neutemeljenim zahtjevima – navodi se u saopćenju HDZ-a BiH.

Dodali su da je Ministarstvo finansija i trezora BiH ispunilo potrebne tehničke uvjete za preuzimanje i isplatu korisnicima oko 330 miliona eura iz posebnog kreditnog programa MMF-a kao i svaki put do sada, te da je „profesionalno završilo svoj dio posla u skladu sa zakonom, ustavnim nadležnostima i na dobrobit svih stanovnika u BiH i da će na takvom radu i dalje insistirati“.

- Osuđujemo konstantno korištenje ove situacije za političke nesuglasice koje ugrožavaju odnos države BiH i kreditni aranžman s MMF-om, te svim drugim finansijskim institucijama i agencijama – zaključuje se u saopćenju HDZ-a BiH.

Ministrica vanjskih poslova BiH Bisera Turković (SDA) te primjedbe ocjenjuje kao neutemeljene jer, kako je kazala, državni nivo vlasti vodi računa o stvarnim potrebama lokalnih zajednica, te da je ovaj finansijski aranžman ugovoren upravo u njihovu korist.

- Naime, u svim ranijim slučajevima ugovorenih aranžmana sa MMF-om alokacija sredstava propisivana je na način da se raspoređuju na entitete, odnosno entitete i Brčko Distrikt, zavisno od konkretnog aranžmana. Tako je trebalo biti i ovaj put, imajući u vidu tekst Pisma namjere, usaglašenog i potpisanog od strane Fiskalnog vijeća u BiH, te upućenog prema MMF-u, kojim je zatražena pomoć u okviru Instrumenta za brzo finansiranje kako bi BiH odgovorila na hitne fiskalne potrebe u cilju poduzimanja mjera na ublažavanju posljedica širenja COVID 19 – kazala je Turković.

Međutim, istaknula je da to ne znači da se kroz Odluku koju je predložilo Ministarstvo finansija i trezora BiH može mijenjati sadržaj Pisma namjere, odnosno ugrožavati ovaj finansijski aranžman na taj način.

- U njegovom tekstu nije ni na koji način naznačen način podjele sredstava unutar FBiH. S te strane za predmet ove odluke, dakle, potpuno je irelevantno kako će FBiH unutar svoje strukture riješiti ove pitanje. S druge strane, nije na adekvatan način riješen zakonski osnov za ovu vrstu zaduženja. Adekvatnom korekcijom navedenog sasvim sigurno bile bi blagovremeno ispoštovane sve obaveze prema svim nižim niovima vlasti – pojasnila je Turković.