Šefovi vlada država članica Evropske unije na današnjem samitu su potvrdili preporuku Evropske komisije te su dodijelili Bosni i Hercegovini status kandidata na putu ka Evropskoj uniji.

- Turska poduzima mnoge bilateralne i međunarodne korake kako bi održala mir i prosperitet na Balkanu, čiji smo dio, i podržava sve napore u tom pravcu - saopćeno je iz Ministarstva vanjskih poslova.

U saopćenju se navodi da je Turska od samog početka podržavala integraciju balkanskih zemalja u EU i euroatlantske institucije, te da pozdravlja navedenu odluku EU-a, kao i da će ta odluka doprinijeti miru i stabilnost Bosne i Hercegovine i regiona.

Izrazili su uvjerenje da će uslove navedene u odluci Bosna i Hercegovina ispuniti u najkraćem mogućem roku.

- Očekujemo da EU podrži proces na konstruktivan način. Ovom prilikom još jednom ističemo važnost vođenja pregovaračkih procesa zemalja kandidata za članstvo u EU, uključujući i našu zemlju, na pravičan i odlučan način - navedeno je iz turskog Ministarstva vanjskih poslova.

Bosna i Hercegovina zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji podnijela je 2016. godine.