Prije uvođenja svjedokinje u sudnicu, prisutnima se kratko obratio predsjedavajući Sudskog vijeća sudija Branko Perić, a u vezi sa situacijom u vezi s njegovim zahtjevom za izuzećem iz ovog predmeta, koji je, kao što je poznato, okončan na način da je taj zahtjev odbijen od Opće sjednice sudija Suda BiH.

Perić je podsjetio da je zahtjev predsjedniku Suda uputio nakon serije medijskih napada na njega koji su uslijedili nakon izricanja oslobađajuće presude u predmetu "Mutap i drugi".

Tada je u medijima u kontekstu te, kao i nekih drugih presuda koje je izrekao Perić, navođeno, kako je naveo, "sve i svašta" i dovedena u sumnju njegova nepristranost.

Iza njega tada, kako je kazao sudija Perić, nije stao ni Sud BiH niti se oglasilo Društvo sudija Suda BiH, zbog čega se odlučio podnijeti zahtjev za izueće jer je to bio jedini način da se sudije izjasne o tom pitanju.

Sudije su, kako je podsjetio, zauzele stanovište da ne postoje objektivne sumnje u njegovu nepristrasnost, a zaključeno je i da bi prihvatanjem tog zahtjeva poslali poruku da su mediji u pravu, te bi i ubuduće na taj način mogli utjecati i bilo kojeg drugog sudiju "ukolniti" iz nekog predmeta. Također, uzeta je u obzir činjenica da presudu ne donosi jedan sudija nego tročlano Sudsko vijeće.

Senka Nožica, advokatica Jelke Milićević, tada se obratila Sudu, poručivši da ona kao advokat daje punu podršku sudiji Periću, odnosno cjelokupnom Vijeću, poručivši kako se ne smije dozvoliti da ulica, mediji, a pogotovo ne politika utječu na presude.

Tužilac Džermin Pašić kazao je da "Tužilaštvo ima drugačiji stav, ali da ga on sad neće iznositi", te da su oni kao strana u postupku trebali o tom zahtjevu biti obaviješteni i imati taj zahtjev. Također je kazao kako nisu blagovremeno obaviješteni o odgodama glavnog pretresa, te da "neke stvari saznaju iz medija", kao naprimjer da je "jedan od optuženih prisustvovao nekom sastanku u vrijeme kad je mogao biti glavni pretres", aludirajući na premijera Fadila Novalića.

Na to je reagirala Novalićeva braniteljica Vasvija Vidović kazavši da je onog trenutka kada je Novalić doživio povredu odbrana obavijestila Sud o tome, a da je već sljedećem ročištu mogao prisustvovati, o čemu je također obaviješten Sud.

- Taj pretres nije odgođen zbog Novalića nego zbog bolesti jednog od branilaca - kazala je Vidović.

Sudija Perić je rekao tužiocu da se zahtjev za izuzeće, po zakonu, dostavlja predsjedniku Suda. Kad je u pitanju odgađanje ročišta, rekao je da izjašnjenje tužioca ne bi imalo nikakvog značaja kada je neko u bolnici.

- To se tiče upravljanja postupkom. Nemamo obavezu da vas obavještavamo zbog čega se neko ročište ne može održati. Ne razumijem šta želite postići, pravite predstavu za javnost - kazao je Perić.

Svjedokinja Ivana Raguz danas je kazala da je u opisu njenog posla da dan-dva prije sjednice Vlade FBiH otvara e-portal Vlade i gleda dokumente, materijale, zaključke, mišljenja i slično koje ona proslijedi pomoćnicima i sekretaru. Osim nje, pristup e-portalu imaju ministar, šef kabineta i sekretarica.

Potvrdila je snimak ekrana njenog računara sa dokumentima koje je 8. aprila izdvojila za Ministarstvo, uključujući Informaciju o aktivnostima Federalnog štaba civilne zaštite na suzbijanju pandemije. Ona je rekla da ove dokumente nije mogla naknadno mijenjati jer su u PDF formatu.

Predočena je Informacija koju je ona isprintala iz foldera u koji ju je skinula 8. aprila 2020. godine.

Odbrana od ranije tvrdi da u informaciji dostavljenoj Milićević nije bilo rečenice u kojoj se navodi da su nabavljeni respiratori, a koja se nalazi u verziji usvojenoj na sjednici Vlade.

Raguz je kazala da ako je kasnije bilo nekih izmjena, to bi trebalo biti u stenogramu sa sjednice Vlade.

Na pitanje Novalićeve braniteljice Nine Karačić, kazala je da ona nije prisustvovala sjednici i da ne zna koja informacija je predočena. Na konstataciju braniteljice da je u njenom e-mailu u prilogu sedam tema, a na sjednici ih je bilo 13, kazala je da "neke ne šalje jer su irelevantne za ministarstvo". Potvrdila je da se materijali mogu postavljati do početka sjednice.

Kazala je i da je tek nakon par mjeseci vidjela da ima dio koji se razlikuje. Iz onog što ona može vidjeti, posljednja promjena na tom dokumentu je načinjena 30. aprila. Kazala je i da piše ime onoga koji je izvršio izmjenu, ali da se sad ne može sjetiti o kome se radi.

Advokatica Senka Nožica je kazala da je odbrana Jelke Milićević svoje tvrdnje dokazala izvođenjem ove svjedokinje jer je to bio jedini način, budući da su ih, kako je kazala, "tri ili četiri vještaka informacionih tehnologija koje su željeli angažovati odbili". Tužilac Pašić je tada kazao da bi Sud trebao donijeti naredbu za vještačenje, ali je Nožica kazala da to nije njihov zahtjev, te da smatra da je ovim svjedokom to dokazano.

Dio svjedočenja Ivane Raguz možete pogledati u snimcima ispod, a koje je medijima dostavio Sud BiH. 

Tužilaštvo je potom uložilo zaostale materijalne dokaze koji se odnose na oduzete predmete i pretrese. Odbrane su ponovo prigovarale da nemaju sve dokaze.

- Tražimo da naložite da nam Tužilaštvo dostavi izvorne materijale, ne samo ono što je tužilac selektirao - kazala je advokatica Vasvija Vidović.

Tužilac Mirza Hukeljić je rekao da od odbrana ništa nije skriveno i da imaju mogućnost uvida u sve dokaze.

Predsjedavajući Branko Perić je rekao da se ovo pitanje odavno povlači i da Sud nema mehanizme da natjera Tužilaštvo da prisili tužioca da dostavi dokaze za koje on tvrdi da ih nema.

Tužioci su danas tražili da se pročitaju iskazi optuženih koje su davali u istrazi, čemu se oštro usprotivila advokatica Nožica, kazavši da nikad nije čula da se čitaju iskazi optuženih u sudnici. Kazala je da se slaže da se iskazi ulože Sudu na uvid, s čim su se složile i ostale odbrane, s tim da su advokatice Vidović i braniteljica Fahrudina Solaka Marsela Bajramović kazale da odluku ostavljaju Sudu na ocjenu.

Praksa Suda je da se čitaju iskazi preminulih svjedoka ili prilikom saslušanja optuženih u svojstvu svjedoka, kada su njihovi iskazi u sudnici eventualno u koliziji s onim što su rekli tokom istrage.

Tužioci su danas ustvrdili da su iskazi optuženih u suprotnosti s tvrdnjama odbrana tokom dokaznog postupka i provedenim materijalnim dokazima, a što su advokati oštro negirali.

- Nijedna rečenica koju je prvooptuženi rekao nije suprotna dokazima izvedenim na glavnom pretresu i zato nije fer da se to tako kaže. Vjerovatno opet zbog javnosti - kazala je Vidović.

Nožica je dodala da se protivi isključivo iz principijelnih razloga.

- Sadržinski nemam ništa protiv i da se izvede i čita, ali iz procesnih razloga ističem taj prigovor - kazala je Nožica.

Optuženi Fikret Hodžić kazao je da mu je "žao što izjave nisu pročitane".

U spis su uloženi iskazi koje su optuženi dali u istrazi, a koji se, prema Hukeljiću, razlikuju od dokaza koje su poslije iznosile odbrane. Odbrane su kategorički odbacile navode tužioca kao neistinite.

Tužioci se na kraju ročišta na upit sudije Perića nisu mogli izjasniti o kompletnom spisku dodatnih dokaza, pa im je ostavljen rok od sedam dana da ga dostave Sudu i odbranama.

Odlučeno je da se neće zakazivati pretres zbog nekoliko materijalnih dokaza, te je nastavak suđenja zakazan za 11. januar.