Novi premijer TK bit će Irfan Halilagić iz Stranke demokratske akcije (SDA), a ta stranka će dobiti i šest ministarskih mjesta u Vladi TK. Halilagić je diplomirani pravnik, ima 34 godine i trenutno je najmlađi premijer na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini. Na poziciju dolazi s pozicije stručnog saradnika za pravne poslove Javnog preduzeća Rad iz Lukavca. Oženjen je i otac dvije kćerke.

Sastav Vlade

- Nosioci izvršnih funkcija u nadležnosti Vlade i Skupštine TK moraju ispunjavati sve zakonom predviđene uslove za tu poziciju. Neće nam se ponoviti greške prethodnih vlada. Imenovani zvaničnici ne mogu biti lica koja imaju potvrđenu optužnicu. Neće biti imenovanja penzionera i nestručnih osoba. Zajedno za skupštinskom većinom, Vlada TK preduzet će sve mjere, u okviru svojih nadležnosti, da aktualno stanje proizašlo iz neustavnih akata vrati u ustavni okvir Kantona, Federacije i države BiH - rekao je, između ostalog, u svom ekspozeu novi premijer Irfan Halilagić.

Suad Mustajbašić iz Teočaka bit će ministar finansija i to će mu biti drugi put, jer je na istoj poziciji biti u Vladi TK koju je predvodio premijer Denijal Tulumović. Doktor pravnih nauka Ahmed Omerović, bit će ministar obrazovanja i nauke, a Hajrudin Mehanović, aktuelni predsjedavajući Gradskog vijeća Gradačac, bit će ministar unutrašnjih poslova.

Zoran Blagojević, ratni vojni invalid iz Tuzle i savjetnik federalnog premijera Fadila Novalić, bit će ministar za boračka pitanja. Edin Duraković, jedan od izvršnih direktora na Međunarodnom aerodromu Tuzla, bit će ministar privrede. Senada Dizdarević iz općinske administracije u Banovićima bit će nova ministrica pravosuđa i uprave. Svi oni su kadrovi SDA.

Pored SDA vlast u TK će čini Demokratska fronta (DF), Stranka za BiH (SBiH) i Socijaldemokrate (SD) BiH.

Još jedno poznato lice u Vladi Tuzlanskog kantona bit će Dajana Čolić iz DF-a, koja će kao i u Vladi Denijala Tulumovića, biti ministrica zdravstva, a Ivana Mijatović, bit će ministrica kulture, sporta i mladih.

Predsjednik Gradskog odbora SBiH Tuzla Mirsad Muhamedbegović bit će novi ministar za rad, socijalnu politiku i povratak, a Anela Ajšić ministrica prostornog uređenja i zaštite okolice.

Mustafa Šakić, kadar SD BiH, bit će novi ministar trgovine, turizma i saobraćaja. On je u Vladi Denijala Tulumovića također bio ministar, ali tada su njegovi resori bili poljoprivreda, vodoprivreda i šumarstvo. Emir Begić, koji je do sada bio pomoćnik načelnika Lukavca Edina Delića, bit će ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Koalicioni dogovor

Nova koalicija u TK potpisala je i plan mjera koje planiraju provesti do kraja mandata, odnosno oktobra 2022. godine.

Plan ima 18 tačaka, a za svaku je navedem i vremenski okvir za realizaciju.

1. Materijalno-tehničko opremanje Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Tuzlanskog kantona, Civilne zaštite i robnih rezervi u iznosu do petnaest miliona konvertibilnih maraka (15.000.000 KM) - implementacija po usvojenom rebalansu Budžeta za 2022. godinu.

2. Stavljanje van snage Odluke o povećanju plaća i ostalih primanja izabranih zvaničnika (zaqstupnika u Skupštini TK, Premijera, ministara u Vladi TK i savjetnika) - rok implementacije: do 31. marta 2022. godine.

3. Izglasavanje izmjena i dopuna zakona vezanih za Porodiljske naknade majkama porodiljama (u iznosu od 1000 KM) te povećanje dječijeg doplatka za 50 posto - rok implementacije: 30. aprila 2022. godine.

4. Povećanje plaća svim radnicima u oblasti obrazovanja (osnovnog, srednjeg i visokog ) u iznosu od 9,5 posto - rok implementacije: 30. juni 2022. godine.

5. Povećanje boračke egzistencijalne naknade za demobilisane borce u iznosu od 20 posto - rok implementacije: 31. mart 2022. godine.

6. Povećanje naknade za oboljele od celijakije, u skladu s usvojenom skupštinskom inicijativom — rok implementacije: 30. april 2022. godine:

7. Izrada novih pedagoških standarda za osnovno i srednje obrazovanje te normativa i standarda visokog obrazovanja — rok implementacije: 31. august 2022. godine.

8. Nabavka besplatnih udžbenika za sve učenike od prvog do devetog razreda osnovne škole - rok implementacije: 1. septembar 2022. godine.

9. Stipendiranje posebno nadarenih učenika i studenata (500 000 KM) sredstva pozicionirati kod Ministarstva za obrazovanje i nauku — implementacija po usvajanju rebalansa Budžeta za 2022. godinu.

10. Povećanje poticaja u poljoprivredi na deset miliona konvertibilnih maraka (10.000.000 KM) - rok implementacije: po usvajanju rebalansa Budžeta za 2022. godinu.

11. Povećanje sredstava za nerazvijene i manje razvijene općine u iznosu od 50 posto u odnosu na planirana sredstva Budžeta za 2022. godinu - rok implementacije po usvajanju rebalans Budžeta za 2022. godinu.

12. Usvajanje jednokratne pomoći penzionerima s najnižom penzijom (u rebalansa Budžeta za 2022. godinu planirati sredstva u iznosu 1.500 000 KM) implementacija do: septembra 2022. godine.

13. Podrška povratničkoj populaciji kako fizičkim licima tako i infrastrukturnim projektima (u rebalansa Budžeta za 2022. godinu povećati sredstva u iznosu za 100 posto u donosu na Budžet za 2022. godinu) rok implementacije: po usvajanju rebalansa Budžeta za 2022. godinu.

14. Povećanje sredstava na budžetskim pozicijama za projekte iz oblasti kulture, sporta i mladih, (u rebalansa Budžeta za 2022. godinu povećati sredstva u iznosu za 20 posto u donosu na Budžet za 2022. godinu) rok implementacije po usvajanju rebalansa Budžeta za 2022. godinu.

15. Racionalizacija i smanjenje parafiskalnih nameta u privredi, koja se prije svega ogleda u ukidanju parafiskalnog nameta "naknade za opće korisne funkcije šuma".

16. Pokretanje postupka za izradu projektne dokumentacije Kampusa i Univerziteta u Tuzli (u rebalansa Budžeta za 2022. godinu planirati sredstva u iznosu 500 000 KM).

17. Pokretanje postupka za uvođenje sistema elektronske prijave ispita na Univerzitetu u Tuzli, rok implementacije 31. august 2022. godine.

18. Hitno uvođenje elektronskih zdravstvenih knjižica za korisnike zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.