Vlada Kantona Sarajevo usvojila je projekte Javne ustanove Opća bolnica "Prim.dr. Abdulah Nakaš" i to projekat sanacije fasada i ugradnja termofasade na objektu bolnice u iznosu od 690.000 KM, zatim projekat zamjene postojećeg sistema ventilacije i klimatizacije u iznosu od 350.000 KM i projekat nabavke opreme za održavanje higijene, pripremu i distribuciju hrane u iznosu od 900.000 KM.

Sredstva za realizaciju ovih projekata planirana su Budžetom Kantona Sarajevo za 2022. godinu iz kreditnih zaduženja.

Vlada KS zadužila je Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo da vrši poslove stručnog nadzora nad izvođenjem radova u okviru Projekta sanacije fasada i ugradnja termofasade na objektu JU Opća bolnica "Prim. dr. Abdulah Nakaš", objavljeno je u Službenim novinama KS.