Kako ističu iz štaba, cilj je omogućiti jednaku dostupnost osnovnih životnih namirnica ali i osnovnih higijenskih proizvoda svim građanima BPK Goražde

- Kupovina brašna ograničena je na 25 kg, ulje jestivo do tri litra, šećer do pet kilograma, sol do dva kilograma, sapun do pet komada, toalet papir do 24 komada, kvasac od 500 grama do dva komada - stoji u naredbi.

Gradskom štabu civilne zaštite Grada Goražda naređeno je da uspostavi adekvatan sistem rada JKP "6. mart" Goražde u pogledu iskopa grobnih mjesta te snabdijevanja vodom na području Grada Goražda u perodu trajanja stanja prirodne nesreće u Federaciji BiH.

Gradskom štabu civilne zaštite Grada Goražda i štabovima civilne zaštite općina Foča i Pale u FBiH naređeno je  da Kantonalnom štabu civilne zaštite BPK Goražde dostave izvještaj o do sada poduzetim aktivnostima na suzbijanju COVID-19 virusa.

 JU "Centar za socijalni rad BPK Goražde" naređeno je da bude nosilac svih aktivnosti na području BPK Goražde za prikupljanje i distribuciju socijalne pomoći te da po tom pitanju koordinira aktivnosti sa drugim akterima.

Naređuje se provođenje mjera pojačane zaštite na ulazima u sve objekte na području BPK Goražde otvorene za ulazak građana u pogledu dezinfekcije ruku i obuće.