U toku je sjednica Doma naroda Federalnog parlamenta na kojoj je dopredsjedavajući Doma Aljoša Čampara tražio od sekretara Izmira Hadžiavdića da objasni kako da se postupa, koliko delegata čini većinu ili "šta je većina", imajući u vidu da Elmedinu Konakoviću još nije verificiran mandat u ovom domu.

- Budući da u Domu naroda sjedi 58 delegata, mi ćemo vjerovatno u nekom narednom periodu imati situaciju gdje nemamo svih 58, evo sada imamo situaciju da nije verificiran mandat jednom delegatu, a u budućnosti ćemo vjerovatno imati situaciju da još jednom nije verificiran mandat zato što je podnio ostavku. U tom slučaju, molim sekretara da nam protumači šta je onda većina u takvim situacijama - pitao je Čampara.

Hadžiavdić je protumačio da u Poslovniku o radu Doma stoji da "nakon davanja zakletve i verifikacije mandata delegat stiče prava i dužnosti u Domu naroda".

-Dakle, mi imamo situaciju da nakon ostavke, i nakon što je to verificirala Centralna izborna komisija kada je u pitanju Samir Suljević, imamo 57 verificiranih mandata. Gospodin Konaković sjedi tu od početka s nama, međutim, prema ovoj odredbi koju sam upravo pročitao njegova prava i dužnosti još nisu stupila na snagu. A odredba člana 110. našeg Poslovnika kaže: "Odluke se donose većinom od ukupnog broja delegata u Domu naroda, ako Ustavom, zakonom i ovim Poslovnikom nije drugačije utvrđeno". A onda posljednji stav tog člana glasi: "Ukupan broj delegata predstavlja broj delegata kojima je verificiran mandat u tekućem sazivu". Dakle, mi imamo verificiranih 57 delegata, a većina od ukupnog broja je 29 - objasnio je Hadžiavdić u nadi da je Dom zadovoljan njegovim odgovorom.

Takva situacija će potrajati neko vrijeme dok CIK verificira mandat Konakoviću, objašnjavao je Hadžiavdić. 

Za riječ se javio i delegat Aner Žuljević koji je ustvrdio da "sekretar dobro zna" kako je u međuvremenu bila presuda Ustavnog suda koja je "za najveće pravo u ovom Domu, devalvirala, odnosno ukinula ovaj član Poslovnika".

-Vrlo su jasno rekli da za vitalni nacionalni interes koji je najveće pravo ovog doma koji klub može iskoristiti i smisao i logika ovog doma, u odnosu na Zastupnički dom, je upravo to pravo. I vrlo su jasno rekli da njih kao ustavotvorce i onoga ko tumači Ustav ne interesira koliko ljudi sjedi ovdje. Njih interesira koliko ovaj dom po Ustavu ima delegata. Znači, nema potrebe da ulazimo u tumačenja koja će nas odvesti u još teže političke posljedice. I onda će se desiti da neko iz nemogućnosti dogovora ili isforsiranja svoje ucjene ili zahtjeva prema određenoj poziciji, dovede možda Federaciju u pravnu nesigurnost ili šalje čak možda i ovaj borački zakon na Ustavni su, jer je donesen po takvoj logici. Zamolio bih, da ovo što je sad govorio sekretar, prije bilo kakve primjene, pošaljemo Ustavnom sudu na tumačenje - rekao je Žuljević.

Predsjedavajući doma Tomislav Martinović je objasnio da je posve jasno kakva je presuda Ustavnog suda o kojoj je Žuljević govorio, ali je rekao i da "se boji kako će nam malo pravnog nadmudrivanja odvesti tamo gdje ne bismo željeli, jer će sve trajati nekoliko minuta".

-Ja bih ipak išao dalje - rekao je Martinović, a potom dao na glasanje sljedeću tačku sa dnevnog reda.

U međuvremenu je, na današnjoj sjednici, Elmedin Konaković položio zakletvu i preuzeo mandat delegata u Klubu Bošnjaka.

To je posljedica sporazuma koji su sklopili Socijaldemokratska partija (SDP) BiH i Narod i pravda, pa je Konaković na poziciji delegata naslijedio Samira Suljevića (SDP BiH).

Konaković također obnaša funkciju predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo.