Građanima Kantona Sarajevo bit će stavljeno na raspolaganje 25 novih uličnih kontejnera za e-otpad. Firma Zeos eko-sistem, prvi ovlašteni operater sistema za upravljanje otpadnom električnom i elektronskom opremom u FBiH, sutra će ispred zgrade Općine Stari Grad, održati promociju postavljanja nove infrastrukture za pravilno odlaganje e-otpada u KS.

Svrha kontejnera je pravilno odlaganje otpada čime će se pozitivno uticati na promjene navika i svijesti ljudi o očuvanju životne sredine.

-Odlučili smo da našim građanima stavimo na raspolaganje dvadeset i pet novih uličnih kontejnera za e-otpad, od kojih se tri postavljaju u Općini Stari Grad. Na ovaj način se građanima omogućava da vrše selektivno odlaganje i e-otpada u svome gradu. Kontejner je namijenjen za sakupljanje malih kućanskih aparata, kao što su fen, mikser, IT oprema, telefoni, brijači, pegle itd, kao i baterija, a koji su do sada većinom završavali u miješanom komunalnom otpadu i posljedično na deponijama - rekao je direktor firme Zeos eko-sistem Emil Šehić.

Svih 25 kontejnera bit će postavljeno na različitim lokacijama u KS u narednim danima.

Općina Stari Grad prva je osigurala potrebnu saglasnost da se ovakvi kontejneri postave. Na web stranici društva ZEOS eko-sistem d.o.o. postoji karta svih lokacija gdje građani mogu pravilno odložiti svoj električni i elektronski otpad, odnosno stare aparate na reciklažu, saopćeno je iz firme Zeos eko-sistem.